Beeld: Typetank

Hoger onderwijs moet klachtenprocedures verbeteren

Hogescholen en universiteiten moeten hun klachtenprocedures onder de loep nemen en verbeteren. Dat vindt de Onderwijsinspectie. Bij veel studenten is de klachtenprocedure onbekend of ze hebben er weinig vertrouwen in. ‘Het roept vragen op over de sociale veiligheid binnen het hoger onderwijs’, aldus de inspectie.

De inspectie komt tot deze conclusie na een enquête onder studenten. Iets meer dan 1500 studenten namen de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Weinig vertrouwen

Veel studenten weten niet waar zij hun klacht moeten indienen over hun opleiding. Iets minder dan de helft van de geënquêteerden, 47 procent geeft dit aan. Ook het vertrouwen in de behandeling van de klachtenprocedure is niet optimaal. Zo geeft een derde van de hbo-studenten aan dat ze geen vertrouwen hebben dat hun klacht over hun opleiding serieus wordt genomen. Op de universiteiten is er meer vertrouwen: daar geeft bijna een kwart van de studenten aan dat ze geen vertrouwen hebben in de klachtenafhandeling.

De inspectie ziet de uitkomst van de enquête als een ‘signaal dat het beter moet’

Ook gaf 18 procent van de ondervraagde studenten aan dat zij zich niet vrij voelen om klachten over de opleiding in te dienen zonder bang te zijn dat dit negatieve gevolgen voor hen heeft. Van de studenten die ooit een officiële klacht hebben ingediend – dit is een klein deel van de ondervraagden – geeft een flink deel aan (43 procent) ontevreden tot zeer ontevreden te zijn met de afhandeling van de klacht.

Verbeteringen

De inspectie ziet in dit alles een ‘signaal dat het beter moet’. De rechtsbescherming van studenten moeten hogescholen en universiteiten waarborgen, dat zijn ze verplicht volgens de wet. Ook moeten ze studenten hiervan goed op de hoogte brengen. De inspectie verwijst namelijk altijd eerst naar de klachtenprocedures wanneer studenten bij hen aan de bel trekken om een klacht te melden.

‘Deze resultaten geven het signaal dat niet op alle instellingen een goed vindbare en werkende klachtenprocedure en een toegankelijke faciliteit hebben, of dat studenten er niet voldoende over worden ingelicht’, aldus de inspectie. ‘Het vraagt om verbeteracties door de instellingsbesturen.’

Ook over de afhandeling van klachten van personeel in het hoger onderwijs zijn al langere tijd zorgen, lees ook: ‘Zorgen over onafhankelijkheid ombudsman’.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste onderwijsnieuws uit jouw onderwijssector. Download de AOb-ledenapp in de Google Playstore of Apple Store

Meer nieuws