Vier op de tien universiteitsmedewerkers heeft last van pesten, roddelen, uitsluiting en machtsmisbruik.
Vier op de tien universiteitsmedewerkers heeft last van pesten, roddelen, uitsluiting en machtsmisbruik.

beeld: XF&M

Zorgen over onafhankelijkheid ombudsman

In de strijd tegen sociale onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag moeten alle universiteiten dit studiejaar een onafhankelijk ombudspersoon benoemen. De Tweede Kamer is er niet helemaal gerust op.

Vier op de tien universiteitsmedewerkers heeft last van pesten, roddelen, uitsluiting en machtsmisbruik, bleek twee jaar geleden uit onderzoek van de FNV en de Vawo, de vakbond voor de wetenschap die is samengegaan met de AOb. Dat moest anders. Vandaar dat er vorig jaar in de cao is afgesproken dat alle universiteiten voor 1 juli een ombudspersoon in dienst zullen hebben. Vier universiteiten experimenteerden al langer met een ombudspersoon in hun organisatie.

Maar de universiteiten mogen veel dingen zelf bepalen, bijvoorbeeld of ook de studenten kunnen aankloppen bij de ombudsfunctionaris. Minister Ingrid van Engelshoven riep hen weliswaar op om daarvoor te kiezen, maar ze zijn daartoe niet verplicht.

Te vrijblijvend

Uit schriftelijke vragen aan de inmiddels demissionaire minister blijkt dat veel partijen dat te vrijblijvend vinden. Wijzend op recente gevallen van seksueel wangedrag van docenten is de ChristenUnie bang dat studenten de dupe zullen worden. Ook de VVD wil weten waar studenten dan terechtkunnen met hun klachten. Gaat de minister bij zulke universiteiten aandringen op een aparte ombudsfunctionaris voor studenten, vraagt de SP. En de PvdA wijst op de positie van promovendi, die door bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen vaak als student worden beschouwd.

Verder zijn er veel vragen over de onafhankelijkheid van de ombudspersonen. D66 begrijpt dat de steun en rugdekking vanuit het college van bestuur belangrijk is voor hun functioneren, maar komt hun onafhankelijkheid niet in het geding als ze verantwoording moeten afleggen aan het bestuur?

Toevoeging

Ook GroenLinks wil weten: ‘Wat wordt gedaan als het bestuur van een onderwijsinstelling besluit geen actie te ondernemen terwijl de ombudsfunctionaris hiertoe wel adviseert?’ Vermeden moet worden dat deze ‘louter een toevoeging is aan een structuur die al tekortschiet’.

Verder vragen partijen de minister onder meer om de ombudsfunctie op te nemen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Haar antwoorden op de Kamervragen worden binnen enkele weken verwacht.

Lees ook: ‘Ombudsman draagt bij aan veiligheid’

Meer weten over de cao? Ga naar de cao-pagina 

Meer nieuws

Flex zit privéleven in de weg

Tijdelijke contracten in het universitair onderwijs hebben grote invloed op het privéleven van docenten en onderzoekers. “Omdat mijn baan onzeker was, kon ik voor mijn... LEES VERDER