Ruim twaalf procent van de promovendi kreeg in 2019 een “dubieus contract” aangeboden.
Ruim twaalf procent van de promovendi kreeg in 2019 een “dubieus contract” aangeboden.

Beeld: Typetank

Dubieuze contracten voor promovendi: grote verschillen tussen universiteiten

Het aandeel promovendi dat een kortlopend contract of een deeltijdsaanstelling krijgt aangeboden, neemt nog altijd niet af. Maar de verschillen tussen instellingen zijn groot, ziet het Promovendi Netwerk Nederland.

Promovendi aan Nederlandse universiteiten horen vier jaar voltijd in dienst te zijn. Dat is in juli 2018 vastgelegd in de cao. *De cao voor de Nederlandse Universiteiten vind je via deze link.Het aandeel contracten onder promovendi waarbij dat niet zo is, schommelde de laatste jaren tussen de 10 en 15 procent.

Verbetering

Dat was in 2019 nog steeds niet anders, blijkt uit de nieuwe monitor arbeidsvoorwaarden van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Ruim twaalf procent van de promovendi kreeg in dat jaar een “dubieus contract” aangeboden: ze moeten genoegen nemen met een contractduur korter dan vier jaar of met een deeltijdsaanstelling.

Ruim twaalf procent van de promovendi kreeg in 2019 een dubieus contract aangeboden

Maar de verschillen tussen universiteiten zijn groot, stelt het PNN. Zo is bij de TU Eindhoven slechts 1,5 procent van de aangeboden contracten dubieus. Ruimte voor verbetering is er bij de Vrije Universiteit Amsterdam (20,3 procent), de Rijksuniversiteit Groningen (20,2 procent) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (19 procent).

Vage teksten

Daarnaast zijn verreweg de meeste vacatureteksten voor promovendi nog veel te vaag als het gaat om arbeidsvoorwaarden, blijkt uit de monitor. Het PNN nam 1872 vacatures onder de loep. Lang niet allemaal vermelden ze hoelang de aanstelling duurt, hoe hoog het salaris is en of de promovendus moet lesgeven.

Ook op dit punt scoort de ene instelling beter dan de ander. Bij de TU Delft is ruim 98 procent van de vacatures voldoende transparant. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit, waar hooguit 15 procent van de vacatures voldoende duidelijkheid biedt.

Lees ook:

Meer nieuws