Beeld: Redactie

‘Grote verantwoordelijkheid rust op schouders D66’

D66 heeft een dure plicht om structurele onderwijsinvesteringen tot een topprioriteit te maken in de nieuwe coalitie. Het ambitieverschil met de grootste partij is enorm: waar D66 volgens het Centraal Planbureau 7,4 miljard extra in onderwijs wil steken, is dat bij de VVD slechts 100 miljoen.

“Ik weet dat deze uitslag betekent dat er een grote verantwoordelijkheid op ons ligt, op onze partij en op mij”, zei lijsttrekker Sigrid Kaag tijdens de verkiezingsavond. Uit een steekproef in opdracht van de NOS blijkt dat bijna een vijfde van de D66-stemmers vandaan komt bij GroenLinks en de PvdA, twee andere partijen die veel in onderwijs willen investeren. De VVD en D66 nemen samen het voortouw in de verkennende gesprekken die moeten uitwijzen welke combinatie van partijen een stabiele meerderheid zou kunnen opleveren.

Het CDA – een partij waar VVD-leider Mark Rutte graag mee wil samenwerken – behoort volgens de CPB-doorrekeningen tot de partijen die het minst in onderwijs willen investeren. De partij zette tijdens de campagne in op 1,3 miljard aan intensiveringen, waarvan 500 miljoen voor een inkomensafhankelijke beurs en 400 miljoen voor een individueel leven-lang-leren-scholingsbudget bij het behalen van een mbo-diploma. Voor hogere salarissen en lagere werkdruk in het primair onderwijs trekt het CDA slechts 100 miljoen uit.

Partij Zetels (vastgesteld) Extra investering tov. ongewijzigd beleid (miljarden euro’s)
VVD 34 0,1
D66 24 7,4
PVV 17
niet doorgerekend
CDA 15 1,3
SP 9 4,2
PvdA 9 8
GroenLinks 8 8,4
FvD 8 niet doorgerekend
PvdD 6 niet doorgerekend
ChristenUnie 5 4,5
JA21 3 niet doorgerekend
SGP 3 0
Volt 3 niet doorgerekend
Denk 3 3,9
50Plus 1 0,7
BIJ1 1 niet doorgerekend
BBB 1 niet doorgerekend

Bron: CPB, Keuzes in Kaart 2022-2025 en ANP 

“We hebben hoge verwachtingen van D66. Te starten met het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs en een eerlijk salaris in alle onderwijssectoren. Er moeten stappen worden gezet om te zorgen voor kleinere klassen om de werkdruk tegen te gaan, en om te zorgen dat er voldoende bevoegde docenten zijn. Ook een prioriteit: we willen dat het nieuwe kabinet structureel 1,1 miljard euro extra investeert in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, zodat collega’s aan de universiteiten een vast contract kunnen krijgen”, aldus AOb-bestuurder Tamar van Gelder.

Kamerleden

Nu de rook van het politieke strijdtoneel bijna is opgetrokken, verdient ook deze vraag een antwoord: welke Tweede Kamerleden die de afgelopen vier jaar over onderwijs debatteerden gaan we terugzien in Den Haag?

Dat geldt in elk geval voor VVD’ers Dennis Wiersma en Rudmer Heerema (die overigens zelf op Twitter vooral campagne voerde over sport), D66-Kamerleden Jan Paternotte en Paul van Meenen, CDA’ers Harry van der Molen en René Peters, PVV’er Harm Beertema, Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren en SP-Kamerlid Peter Kwint.

Een aantal andere onderwijswoordvoerders kan nog met voorkeursstemmen terugkeren in de Tweede Kamer. Dat geldt voor Kwints collega Frank Futselaar, die zelf een lagere plaats verkoos, GroenLinks-Kamerleden Lisa Westerveld en Niels van den Berge, Eppo Bruins van de ChristenUnie en voor PvdA’er Kirsten van den Hul.

In 2017 haalde Westerveld voldoende voorkeursstemmen voor een plek in de Tweede Kamer. Of dat deze keer opnieuw is gelukt, blijkt als volgende week de uitslag definitief wordt vastgesteld.

Update: Westerveld deelt vrijdagavond via Twitter een tussenstand waaruit blijkt dat ze voldoende voorkeursstemmen heeft behaald.

 

Meer nieuws