beeld: typetank

Coronaplan funderend onderwijs kan beter

Adviseurs die het sectorplan corona uit het funderend onderwijs tegen het licht hebben gehouden, zien dat daarin twee belangrijke zaken ontbreken. Zij adviseren om de bedrijfsarts in te schakelen in het gesprek over het beschermen van kwetsbare medewerkers. Daarnaast moet er een corona-module worden opgenomen in de risico-inventarisatie en evaluatie die elke school moet hebben.

Dat blijkt uit het Arbeidshygiënisch advies dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie schakelde specialisten in voor advies over alle coronaplannen in de sectoren. Op 15 juni stuurde onderwijsminister Dennis Wiersma het sectorplan van het funderend onderwijs aan de Tweede Kamer. In het advies voor het primair en voortgezet onderwijs staat: ‘In het sectorplan is niet opgenomen dat in de bestrijding van de corona-epidemie preventiemaatregelen voor de algemene volksgezondheid hand in hand gaan met bedrijfsgezondheidszorg.’

Bedrijfsarts en risico’s

Zo is het advies om bij zorgen van medewerkers in het onderwijs niet in gesprek te gaan met de schoolleiding, maar om hiervoor een bedrijfsarts in te schakelen. “Daarmee houd je het veel neutraler”, zegt Peter van Balen, consultant arbeid, veiligheid en gezondheid bij PreventPartner die meewerkte aan het advies. “Je haalt de druk weg bij de kwetsbare medewerker, maar ook bij de leidinggevende die wellicht andere prioriteiten heeft om het rooster rond te krijgen. Een bedrijfsarts kan helpen om scholen te laten zien wat wel en niet kan.”

‘Je haalt de druk weg bij de kwetsbare medewerker, maar ook bij de leidinggevende die wellicht andere prioriteiten heeft ‘

Wiersma heeft aangekondigd dat scholen bij een nieuwe coronagolf zoveel mogelijk open moeten blijven vanwege hun essentiële functie. “Het betekent dat we niet meer zo snel in lockdowns komen en het meer een regulier traject wordt”, zegt Van Balen. “Daarom goed om dit in het sectorplan zo vast te leggen. Dat is iets wat beter kan, al is het onderwijs helemaal niet uniek hierin.”

Daarnaast moet er een speciale aanvulling over corona komen in de risico-inventarisatie en evaluatie van scholen (RI&E). Zo’n inventarisatie is nu al verplicht, maar scholen moeten deze uitbreiden met het onderwerp corona. In de inventarisaties bekijken scholen de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Dit is in de Arbowet vastgelegd.

Van Balen: “Een RI&E helpt om op een gestructureerde manier risico’s te inventariseren en werknemers overeind te houden. Alles wat je investeert in veiligheid en gezondheid krijg je terug. Ook is dit per school verschillend: wat doe je aan ventilatie, welke looproutes zijn er, stel er komt hybride onderwijs weet je dan waar alles ligt wat nodig is. Je zorgt dat het van tevoren klaarligt. Scholen maken ook een begroting, zo’n RI&E is iets dynamisch en zou constant verbeterd moeten worden.”

‘Alles wat je investeert in veiligheid en gezondheid krijg je terug’

In het sectorplan funderend onderwijs staat al een kort zinnetje over de RI&E, zegt AOb-beleidsmedewerker Marcel Koning: “Maar, het had voor de hand gelegen om dit veel duidelijker op te nemen. En dat er een hele duidelijke link is met de Arbowet. Het had bijvoorbeeld bij het punt over het draaiboek erbij kunnen staan. Het is namelijk maatwerk. Belangrijk is als de RI&E is aangepast dit ook daadwerkelijk uit te voeren. Dus als er staat: we houden afstand, doe dit dan ook als het nodig is.”

Koning is samen met arbeidsmarktplatform Voion -waarin werkgevers en bonden uit het voortgezet onderwijs samenkomen- bezig met een checklist die helpt bij het op orde brengen van hun RI&E en bij het nemen van maatregelen om besmettingen te voorkomen. Deze checklist komt binnenkort beschikbaar voor het po, vo en mbo.

De klos

Eerder zei AOb-voorzitter Tamar van Gelder al dat het onderwijspersoneel bij een nieuwe coronagolf weer ‘de klos is’. ‘Het sectorplan bevat een heleboel woorden, maar de maatregelen zijn veel te vrijblijvend of zelfs geheel afwezig’, aldus Van Gelder. Uitgangspunt van het plan is dat het onderwijs zo lang mogelijk moet blijven doordraaien. “Daar kan ik me zeker in vinden”, zegt Van Gelder, ‘zo lang het zo veilig mogelijk gebeurt.’ De AOb hamert er al een tijdlang op dat de ventilatie op orde moet zijn, onderwijsmedewerkers voorrang krijgen bij nieuwe vaccinatierondes en een aanvullende verzekering moeten krijgen voor als ze arbeidsongeschikt raken.

Samen staan we sterk. Word lid van de AOb. 

Meer nieuws