Beeld: Typetank

AOb bezorgd over uitgangspunt kabinet in coronastrategie

Het kabinet wil de scholen en instellingen openhouden bij een opleving van een nieuwe virusvariant. Alleen als er direct gevaar is voor scholieren en onderwijspersoneel zullen scholen -deels- sluiten. AOb-voorzitter Tamar van Gelder: “Als dit het uitgangspunt is, dan moet het kabinet ook al onze voorwaarden meenemen.”

Zorgminister Ernst Kuipers liet gisteren met een brief aan de Tweede Kamer weten dat de scholen en onderwijsinstellingen koste wat kost openblijven. ‘Het onderwijs ligt bij het treffen van maatregelen onderop de stapel’, schrijft de minister. Het kabinet is van mening dat het onderwijs een aparte -zwaarwegende- status heeft, omdat de sector van belang is in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Voorbereid

Ook staat Nederland er nu anders voor dan twee jaar geleden. Volgens Kuipers zijn we beter voorbereid en beschermd en is de immuniteitsgraad hoger. ‘Tegelijk weten we ook dat vaccinatie niet volledig beschermt tegen infectie’, waarschuwt de gezondheidsminister. De bescherming neemt na verloop van tijd bovendien af en er circuleren ook weer twee nieuwe coronavarianten.

Voorwaarden

AOb-voorzitter Van Gelder is bezorgd over het uitgangspunt van de minister. De scholen openhouden kan volgens de bond alleen als er aan vier voorwaarden is voldaan, anders kun je dit niet vragen van het personeel in het onderwijs. Een goede ventilatie is het eerste punt. “Die moet op orde zijn en als dat niet het geval is, stop dan met lesgeven totdat het geregeld is”, zegt Van Gelder. Dan afstand houden. “Als we in een scenario zitten waarbij de maatschappij anderhalve-meter afstand houdt en het onderwijs niet, dan moeten er wel aanvullende maatregelen worden genomen zoals testen, medische mondkapjes en spatschermen.”

‘Als de ventilatie niet op orde is, stop dan met lesgeven totdat het geregeld is’

Uit eerder onderzoek (augustus 2021) van kennisorganisatie ventilatie RuimteOK onder 2174 scholen uit het funderend onderwijs bleek dat de ventilatie lang niet overal op orde is. Bijna een derde van de gebouwen voldoet niet aan de minimumeisen. RuimteOK maakt in het rapport bovendien de opmerking dat het percentage gebouwen dat niet voldoet, mogelijk nog hoger ligt. Dit komt omdat een deel van de metingen in september is uitgevoerd, waardoor er mogelijkheid was om extra te ventileren zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

Inkomensbescherming

De bond pleit verder voor voorrang voor onderwijspersoneel bij een nieuwe vaccinatieronde én inkomensbescherming voor mensen die langdurige covid-klachten aan een besmetting overhouden. “Als je per se wil dat scholen openblijven, regel dan ook een aanvullende verzekering zodat het inkomen is beschermd.” De AOb kaartte het belang van een ‘long covid-fonds’ al eerder aan bij de politiek voor werknemers die op dit moment al kampen met langdurige coronaklachten.

‘Als je per se wil dat scholen openblijven, regel dan ook een aanvullende verzekering zodat het inkomen is beschermd’

Een belangrijk punt van Kuipers om Nederland zo goed mogelijk door te laten draaien bij een pandemie, zijn de plannen die elke sector moet opstellen. Zij denken na over mogelijke scenario’s en welke maatregelen de sector dan moet nemen, dit is verschillend per branche. In september informeert de minister de Kamer over de uitkomst van de plannen.

Het onderwijs moet ook zo’n plan maken met mogelijke scenario’s. “Er liggen nog geen goede plannen”, zegt de AOb-voorzitter. De AOb kan alleen instemmen met het sectorplan als aan de genoemde voorwaarden is voldaan. “Onze steun is afhankelijk van afspraken rondom inkomensbescherming van personeel en de veiligheidsaspecten zoals de ventilatie.”

Samen staan we sterk. Sluit je aan bij de AOb zodat we jouw belangen goed kunnen vertegenwoordigen.

Meer nieuws

Flex zit privéleven in de weg

Tijdelijke contracten in het universitair onderwijs hebben grote invloed op het privéleven van docenten en onderzoekers. “Omdat mijn baan onzeker was, kon ik voor mijn... LEES VERDER