Beeld: Typetank

‘Cao-onderhandelingen vo staan onder druk’

Er ligt een grote druk op de cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs nu de broodnodige onderwijsinvesteringen op Prinsjesdag zijn uitgebleven. De AOb is daar net als de werkgeversorganisatie VO-raad en de andere bonden ‘teleurgesteld’ over. “Dit maakt het onderhandelen over een nieuwe cao lastig”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel.

De Moel schoof gisteren met de VO-raad om tafel om het inhoudelijk te hebben over een nieuwe cao. In juli maakten zowel de werkgevers als de bonden hun inzet bekend. De Moel: “Eén van de zaken die we willen aanpakken is de hoge werkdruk. Onze leden geven aan dat er iets moet gebeuren en ook cijfers over burn-outs laten dat zien. Net als het ziekteverzuim dat toeneemt in het voortgezet onderwijs. Je kunt dan denken aan kleinere klassen, minder lesuren en het aantal extra taken dat van docenten wordt gevraagd.” Daarnaast zet de AOb in op een loonsverhoging voor al het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs. “Maar, zonder extra geld wordt het allemaal erg moeilijk”, aldus De Moel.

De AOb en de VO-raad zijn teleurgesteld dat het kabinet niet extra investeert.

AOb-onderhandelaar Henrik de Moel (links) en Olaf Peek van de werkgeversorganisatie VO-raad.

Noodpakket

Aan het begin van de zomer riep de AOb samen met de onderwijswerkgevers in het primair en voortgezet onderwijs het kabinet nog op om een noodpakket voor het onderwijs beschikbaar te stellen om de hoge personeelstekorten en de werkdruk aan te pakken. Minister Arie Slob liet onlangs in de beantwoording van Kamervragen weten dat dit noodpakket er niet komt.

Volgende week gaan de gesprekken over een nieuwe cao verder. De huidige cao-vo loopt tot 1 oktober 2019.

Meer nieuws