Beeld: Typetank

Opnieuw hoger ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs was het ziekteverzuim in 2018 hoger dan in het jaar ervoor. In het primair onderwijs bleef het ziekteverzuim nagenoeg stabiel. Net als voorgaande jaren is het ziekteverzuim het hoogst bij medewerkers in het speciaal onderwijs.

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Verzuimonderzoek PO en VO 2018’ in opdracht van het ministerie van Onderwijs en arbeidsmarktplatform Voion waar ook de AOb in zit samen met andere bonden. De onderzoekers namen voor het rapport het ziekteverzuim van zowel docenten als van onderwijsondersteuners onder de loep.

Stijging

Onder docenten in het voortgezet onderwijs steeg het verzuimpercentage van 5,3 procent in 2017 naar 5,6 procent een jaar later. Dit percentage geeft aan welk deel van de werktijd ‘verloren’ is gegaan vanwege ziekte van werknemers. Voor het derde jaar op rij is het verzuim bij het onderwijzend personeel in deze onderwijssector gestegen.

Voor het derde jaar op rij is het verzuim bij het onderwijzend personeel in het voortgezet onderwijs gestegen

Daarnaast waren vo-docenten gemiddeld meer dagen ziek thuis in 2018. Het aantal dagen steeg in 2018 naar 14, één dag meer dan in 2017. De cijfers laten daarnaast zien dat er verschillen zitten in leeftijdscategorieën, hoewel bij elke leeftijdscategorie het verzuim steeg. Oudere docenten tussen de 55 en 64 jaar en hun collega’s van 65 jaar en ouder kennen het hoogste verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs met 8,3 procent en 9,1 procent. Het rapport meldt dat docenten tussen de 55 en 64 jaar het vaakst van alle leeftijdsgroepen langer dan een jaar ziek thuis zitten. Oudere docenten zijn vaker langer ziek dan weken: 17,5 procent heeft zich na twee weken nog niet beter gemeld, tegenover 7,5 procent van de jongste collega’s die jonger zijn dan 35 jaar.

Net als bij de docenten in het voortgezet onderwijs is bij de onderwijsondersteuners uit deze sector een stijging te zien. Daar steeg het verzuimpercentage van 5,5 procent in 2017 naar 6 procent in 2018. Net als bij hun onderwijzende collega’s waren ondersteuners in 2018 gemiddeld één dag langer ziek thuis dan een jaar ervoor. Het aantal dagen steeg naar 18 in 2018.

Net als bij hun onderwijzende collega’s waren ondersteuners uit het vo in 2018 gemiddeld één dag langer ziek thuis dan een jaar eerder

Stabiel

Hoewel er in het voortgezet onderwijs een stijging is te zien van het verzuim in het jaar 2017 naar 2018, blijft het ziekteverzuim in het basisonderwijs in die periode met 5,9 procent stabiel bij zowel onderwijsondersteuners als leerkrachten. Het aantal ziektedagen bleef in deze sector bij leerkrachten in tegenstelling tot in het voortgezet onderwijs gelijk, maar was met 22 dagen wel hoger dan in het voortgezet onderwijs. Onderwijsondersteuners waren in 2018 gemiddeld één dag minder lang ziek thuis dan in 2017.

Het rapport laat zien dat het verzuim bij docenten in het speciaal onderwijs het hoogst is van alle onderzochte onderwijssectoren. In 2018 lag het percentage voor ziekteverzuim op 7 procent. De onderzoekers schrijven in het rapport dat in het speciaal onderwijs oop’ers in 2018 een hoger ziekteverzuim hadden dan hun collega’s die werken bij de administratie.

Vrije school

Net als in het voortgezet onderwijs is de trend te zien dat hoe ouder het personeel is, hoe langer het duurt voordat ze zich weer beter melden. In het rapport staat daarnaast dat het ziekteverzuim in 2018 in het basisonderwijs het hoogst (7,8 procent) was bij onderwijspersoneel dat werkt op vrije scholen. Op reformatorische, evangelische en gereformeerde scholen is het ziektepercentage het laagst met 4,3 procent in 2018.

‘In het voortgezet onderwijs lijkt sprake te zijn van een trendbreuk’

Trendbreuk

De onderzoekers merken in het rapport op dat verzuimcijfers in het voortgezet onderwijs ‘buiten de bandbreedte’ van het afgelopen decennium vallen van 5 procent. ‘Er lijkt sprake te zijn van een trendbreuk’, aldus de onderzoekers. Een deel van de stijging in het voortgezet onderwijs is te wijten aan de ‘extreem lange griepgolf’ die duurde van december 2017 tot en met april 2018. Deze griepgolf is niet alleen in het onderwijs terug te zien, maar ook in cijfers over heel Nederland.

Toch wijzen de onderzoekers erop dat er in het voortgezet onderwijs wellicht meer aan de hand is, omdat in het primair onderwijs de verzuimstijging niet is te zien. ‘Dit doet op zijn minst vermoeden dat er in het vo ook andere oorzaken ten grondslag liggen aan het stijgende ziekteverzuim.’ Meer onderzoek is nodig om achter andere oorzaken te komen.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER