Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de universiteiten.
Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de universiteiten.

Beeld: typetank

Akkoord universiteiten: loonsverhoging en solidariteit

Alle medewerkers aan universiteiten krijgen een structurele loonsverhoging van 3 procent en een eenmalige bonus. In het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao is daarnaast oog voor medewerkers met een tijdelijk contract die door de coronacrisis in onzekerheid zitten.

De AOb, de andere bonden en de werkgeversorganisatie VSNU presenteren *Read this article in Englishvandaag hun gemaakte afspraken voor een nieuwe cao voor de universiteiten die loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De afspraken gelden voor zo’n 55 duizend universitaire medewerkers.

Een belangrijk punt tijdens de onderhandelingen waren de tijdelijke contracten van sommige medewerkers, bijvoorbeeld van promovendi, onderzoekers en docenten die vanwege de coronacrisis niet verder kunnen met hun onderzoek en daardoor al een tijd in onzekerheid zitten. De AOb vroeg hiervoor eerder aandacht. “Voor deze groep moeten op korte termijn plannen gemaakt worden”, zegt AOb-onderhandelaar Donald Pechler. “Daarvoor reserveren we in deze cao geld.”

Voor de problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan op het gebied van arbeidsvoorwaarden is 0,45 procent van de beschikbare loonruimte gereserveerd. Met dit geld kunnen universiteiten bijvoorbeeld een tijdelijk contract verlengen. De onderhandelaars maken over de besteding van het geld de komende weken nog specifieke afspraken.

AOb-onderhandelaar Donald Pechler: ‘Het is voor jonge onderzoekers op dit moment heel zwaar om niet te weten of ze hun onderzoek kunnen afronden’

Pechler: “Het is voor jonge onderzoekers op dit moment heel zwaar om niet te weten of ze hun onderzoek kunnen afronden. We gaan samen met de werkgevers kijken of en hoe we dit los van de financiële middelen ook juridisch mogelijk kunnen maken; tijdelijke contracten kunnen soms niet zomaar verlengd worden. Het zou een enorme kapitaalvernietiging zijn als onderzoek daardoor niet afgerond kan worden.”

Alle medewerkers zien per 1 juni 2020 een structurele loonsverhoging van 3 procent op hun salarisstrook. In die maand keren de universiteiten ook een eenmalige bruto uitkering van 750 euro uit.

In juni 2020 krijgen universitaire medewerkers een eenmalige bonus van 750 euro bruto bij een voltijdbaan

Andere afspraken

De bonden en werkgevers spraken daarnaast af om de ‘regeling vitaliteitspact’ – een proef om werknemers gezond aan het werk te houden tot de pensioengerechtigde leeftijd – te verlengen tot en met 31 december 2021. Medewerkers die vijf jaar voor hun aow-leeftijd zitten, krijgen de mogelijkheid om minder te werken.

Een ombudsfunctie op alle universiteiten is een andere afspraak waarover de werkgevers en werknemers het eens zijn geworden. Net als een onderzoek naar de carrièreperspectieven voor jong wetenschappelijk personeel.

Raadplegen achterban

Zowel de VSNU als de bonden gaan het akkoord nu voorleggen aan de leden. Als zij instemmen met de afspraken ligt er op 5 juni een definitieve cao. Bij de AOb praat de sectorraad deze maand over de afspraken. Deze week krijgen AOb-leden een mail zodat ze kunnen laten weten wat ze van het akkoord vinden. De onderhandelaars houden een webinar voor leden met vragen.

Benieuwd naar alle afspraken? Download het onderhandelaarsakkoord.
In English: Negotiation settlement Collective Labour Agreement for Dutch Universities. Read this article in English.

Meer nieuws