Minister Arie Slob samen met Jilles Veenstra (FvOv), Jan van de Ven (PO in Actie) en Eugenie Stolk (AOb) tijdens het ondertekenen van het werkdrukakkoord in februari.
Minister Arie Slob samen met Jilles Veenstra (FvOv), Jan van de Ven (PO in Actie) en Eugenie Stolk (AOb) tijdens het ondertekenen van het werkdrukakkoord in februari.

Beeld: Martijn Beekman (Rijksoverheid)

Cao-akkoord primair onderwijs oogst lof in Tweede Kamer

Tijdens een debat over de werkdruk en salarissen in het primair onderwijs klonk vandaag in de Tweede Kamer veel waardering over het begin juni bereikte onderhandelaarsakkoord waarmee leraren er behoorlijk op vooruit zullen gaan.

Onderwijsminister Arie Slob zei zich nog goed te herinneren waar hij was toen hem het nieuws over het akkoord bereikte. Hij sprak vandaag van een ‘memorabele cao, die wat mij betreft met kapitale letters in de cao-annalen van het primair onderwijs kan worden bijgeschreven.’

Met de cao wordt de 270 miljoen euro ingezet die het kabinet uittrekt voor het verbeteren van de lerarensalarissen in het primair onderwijs, en 70 miljoen euro die bestemd was voor de functiemix. Méér zit er volgens Slob niet in; het PO-front becijferde eerder al dat er nog 600 miljoen euro nodig is voor salarisverbetering.

De bonden zetten na de zomervakantie hun acties voort omdat ze de loonkloof met het voortgezet onderwijs verder willen dichten. De SP diende samen met GroenLinks en de PvdA vandaag een motie in die het kabinet oproept in de huidige regeerperiode de leraarssalarissen in het primair en voortgezet onderwijs gelijk te trekken. Slob ontraadde deze motie.

Brandbrief

Ook vanuit de oppositiebanken klonk er applaus voor de nieuwe cao-afspraken, al zijn de zorgen over het lerarentekort nog lang niet weggenomen. Zo verwees SP-Kamerlid Peter Kwint naar een recente brandbrief van de Onderwijsraad, waarin gepleit wordt voor een landelijke taskforce op korte termijn om de nijpende tekorten het hoofd te kunnen bieden.

Slob wilde nog niet al te ver vooruitlopen op een latere officiële reactie, maar liet wel blijken weinig te voelen voor die suggestie. ‘Ik heb aarzelingen bij een landelijke taskforce, want dat wordt weer een hele groep mensen die waarschijnlijk heel erg druk bezig zijn’, aldus de minister, die meer ziet in een regionale aanpak met een ‘belangrijke, grote rol’ voor de werkgevers. Ondanks de alarmerende ondertoon bij de Onderwijsraad, beweerde Slob het advies op te vatten als ‘een duidelijke onderstreping van de behoorlijk integrale aanpak die we hebben.’

Kijk hier voor de ingediende moties, waarover de Tweede Kamer dinsdag stemt. 

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER