Het adviesorgaan van de regering, de Onderwijsraad, pleit voor een landelijke taskforce met één duidelijke aanpak om het lerarentekort te bestrijden.
Het adviesorgaan van de regering, de Onderwijsraad, pleit voor een landelijke taskforce met één duidelijke aanpak om het lerarentekort te bestrijden.

Beeld: Typetank

Onderwijsraad: lerarentekort vereist regie ministers

De Onderwijsraad vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen om het oplopende lerarentekort te bestrijden. Het huidige beleid is te versnipperd en niemand neemt de regie. Een landelijke taskforce met één goede aanpak is daarom nodig.

Dat schrijft Henriëtte Maassen van den Brink vandaag in een brandbrief aan de twee onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66).

Van den Brink noemt het ‘opvallend’ dat er in het regeerakkoord nergens iets staat over de aanpak van de lerarentekorten die er zijn in het primair-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. ‘Er wordt geen centrale regie gevoerd om dit urgente probleem op te lossen’, aldus de voorzitter.

Maatregelen

De raad ziet wel dat de overheid op verschillende terreinen maatregelen neemt om de tekorten tegen te gaan, maar dat is niet genoeg en de maatregelen zijn te versnipperd. In een brief aan de Kamer liet minister Slob eind november zien wat de overheid tegen de tekorten gaat doen: onder meer zij-instromers voor de klas terugbrengen, de stille reserve activeren en een verbetering van carrièreperspectieven werden genoemd in zijn brief. ‘Ondanks de vele maatregelen zijn de tekorten nog steeds nijpend’, schrijft Van den Brink. Ook mogen alle maatregelen niet leiden tot een vermindering van de onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld door onbevoegden voor de klas te zetten.

Een landelijke taskforce waarin de onderwijsminister de regie heeft, is voor de korte termijn een goede oplossing volgens de Onderwijsraad. Dit heeft zich in andere sectoren, zoals de zorg al bewezen. In het najaar brengt de raad advies uit over lerarenloopbanen op de lange termijn.

Oorzaken

Het lerarentekort is volgens de Onderwijsraad veroorzaakt door de status van het beroep leraar. Die daalde de afgelopen jaren. Ook de loopbaanmogelijkheden en het salaris spelen een rol en de hoge werkdruk in het onderwijs helpt niet mee. De AOb waarschuwt al lang voor het lerarentekort. Vooral een beter salaris en een verlaging van de werkdruk is nodig om het beroep aantrekkelijker te maken, is het standpunt van de bond.

Meer nieuws