Beeld: Redactie Onderwijsblad

Bestuurder eigende zich ‘SvPO’ toe als beschermde merknaam

In een publieke verklaring hebben de acht schoolleiders van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs maandag bestuurder Misha van Denderen opgeroepen om het roer over te dragen. Een maand nadat de onderwijsminister hem tot een snel vertrek maande, trekt de bestuurder nog altijd aan de touwtjes. Saillant detail: Van Denderen blijkt de rechten te bezitten voor het gebruik van de merknaam SvPO.

Via zijn privéstichting Frederikssoon, die geregistreerd staat op zijn thuisadres, heeft Van Denderen een aantal beschermde namen laten vastleggen, waaronder SvPO en die van de oudste drie scholen: Isaac Beeckman in Kapelle, Tjalling Koopmans in Hurdegaryp en Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen. Dat blijkt uit het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De rechten zijn tussen 2013 en 2018 vastgelegd.

Mogelijk zinspeelde Van Denderen mede hierop in een bericht over de stand van zaken aan ouders afgelopen zaterdag. ‘Doordat ik niet alleen bestuurder, maar ook bedenker en eigenaar van SvPO ben, moet er voor de overdracht het nodige geregeld worden’, aldus de e-mail. Van Denderen zelf reageerde niet op een verzoek om toelichting. Het ministerie van Onderwijs laat via een woordvoerder weten: ‘Van Denderen wil afspraken maken met zijn opvolger(s) op verschillende punten, dit is er één van.’ Verder gaat het onder andere om het eigendom van de schoolgebouwen en het gebruik van de elektronische leeromgeving Workbook, aldus de woordvoerder.

‘Doordat ik niet alleen bestuurder, maar ook bedenker en eigenaar van SvPO ben, moet er voor de overdracht het nodige geregeld worden’

Uit zijn mail aan ouders komt ook naar voren dat Van Denderen achter de schermen nog altijd actief is als enig bestuurder en dat er nog geen overdracht heeft plaatsgevonden. Wettelijk heeft hij nog een paar weken om een opvolger aan te stellen. Hoewel er al geruime tijd een onafhankelijk interim-bestuur in de coulissen klaar staat, aangedragen door het ministerie van Onderwijs, laat Van Denderen in de mail doorschemeren meer te voelen voor een ander bestuur dat zich met een ‘goed doordacht plan’ zou hebben gemeld – zonder te melden om wie het gaat. ‘Ik heb daar met veel interesse kennis van genomen.’

Zorg

Dit tot grote frustratie van de acht schoolleiders, die vorige maand al het vertrouwen in de bestuurder opzegden en aangeven wekenlang niks van de bestuurder te hebben gehoord. Ze zeggen zich nu genoodzaakt te zien via een publieke verklaring te reageren, gesteund door de medezeggenschapsraden. Er wordt gevreesd voor het voortbestaan van de scholen als Van Denderen niet snel plaats maakt voor een onafhankelijk bestuur dat orde op zaken stelt, zo stellen ze.

‘Schoolleiders, mr’en, docenten, ouders en leerlingen delen de zorg over de continuïteit van de scholen. Wij – als schoolleiders en de mr’en – hebben aangeven dat de eerste voorwaarde voor continuïteit onafhankelijk bestuur is. Het enige dat de continuïteit nu in de weg zit is jouw aanblijven als bestuurder en het vertragen van de overdracht naar een onafhankelijk bestuur’, schrijven ze maandag in een publieke oproep. De authenticiteit van de brief is vanochtend tegenover het Onderwijsblad bevestigd door een van de schoolleiders, die aangeeft overstelpt te zijn door steunbetuigingen van ouders en docenten.

‘Het enige dat de continuïteit nu in de weg zit is jouw aanblijven als bestuurder en het vertragen van de overdracht naar een onafhankelijk bestuur’

Vorige maand zegden achtereenvolgens de schoolleiders en de medezeggenschapsraden van de acht scholen collectief het vertrouwen op in Van Denderen. Die breuk volgde op een aanwijzing van minister Dennis Wiersma aan Van Denderen half april om te vertrekken en op de bevindingen van een inspectie-onderzoek. Daaruit bleek dat het SvPO-bestuur tussen 2018 en 2020 ruim 22 miljoen euro aan onderwijsgeld onrechtmatig uitgaf, waarvan 16 miljoen aan huisvesting voor vier scholen. Het Onderwijsblad reconstrueerde begin maart hoe het publiek gefinancierde vastgoed juridisch in handen is gebracht van de private stichting voor persoonlijk onderwijs, ook bestuurd door Van Denderen. Volgens de inspectie is die stichting daarmee onrechtmatig verrijkt.

Gehoor

Net als de mr’en vroegen de schoolleiders Van Denderen vorige maand per direct een ‘demissionaire rol’ aan te nemen, maar concluderen nu dat daar ‘geen gehoor’ aan is gegeven. In hun verklaring geven ze aan er niet gerust op te zijn dat Van Denderen of zijn vrouw op de een of andere manier toch betrokken blijft. ‘De enige denkbare reden om niet te kiezen voor een door de minister voorgedragen onafhankelijk, ervaren en stevig bestuur kan in onze ogen zijn familiar eigenbelang (…) We roepen je daarom op om per direct het bestuur over te dragen aan het onafhankelijke en ervaren bestuur zoals voorgesteld door de minister.’

Navraag bij de Onderwijsinspectie leert dat de SvPO-school in Kapelle onderworpen wordt aan een kwaliteitsonderzoek. De onderwijskwaliteit op de school is tot dusver als voldoende beoordeeld, maar de inspectie ziet op basis van een risico-analyse reden voor een nader onderzoek. Welke risico’s die aanleiding vormen, is niet bekend. Bij de scholen in Utrecht, Amsterdam en Hoorn lopen herstelonderzoeken vanwege het predikaat ‘zeer zwak’, in Utrecht voor de tweede keer op rij.

Kleine tijdlijn 2022

16 mei: Schoolleiders doen ultieme publieke oproep aan Van Denderen om plaats te maken voor de bestuurders die door OCW zijn aangedragen.

14 mei: Van Denderen stuurt ouders een mail over de voortgang van de overdracht, waarin hij aangeeft in gesprek te zijn met een ander, ‘ervaren’ bestuur dat zich gemeld heeft.

2 mei: Utrechtse schoolleider bericht aan ouders dat het ministerie een nieuw bestuur van drie personen klaar heeft staan, waarin de schoolleiders hun vertrouwen hebben uitgesproken.

26 april: De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman kondigt een gemeentelijk onderzoek aan naar uitgaven rond verbouwing aan Amsterdams SvPO-pand.

22 april: Ook de medezeggenschapsraden zeggen vertrouwen op in Van Denderen.

22 april: Schoolleiders zeggen collectief het vertrouwen op in Van Denderen. Ze verzoeken hem ook per direct ‘een demissionaire rol’ aan te nemen totdat er een opvolger is.

19 april: Minister Wiersma reageert: ‘Moet niet gekker worden’.

17 april: Bestuurder Van Denderen reageert dat hij wil opstappen mits de minister belooft de geldkraan niet dicht te draaien.

15 april: Onderwijsinspectie publiceert rapporten direct na uitspraak rechtbank; minister Wiersma maant met aanwijzing bestuurder tot snel vertrek.

15 april: De Haagse rechtbank geeft groen licht voor openbaarmaking van de inspectierapporten.

24 maart: Kort geding bij de rechtbank in Den Haag, aangespannen door SvPO-bestuur om inspectierapporten tegen te houden.

7 maart: De Onderwijsinspectie maakt bekend dat ze aangifte heeft gedaan tegen SvPO-bestuurder Van Denderen vanwege vermoedens van ‘een of meerdere strafbare feiten’.

1 maart: Het Onderwijsblad bericht hoe SvPO-vastgoed, gefinancierd met onderwijsgeld en ouderbijdragen, de afgelopen jaren in handen is gebracht van een private stichting, voorgezeten door Van Denderen.

28 januari: De Onderwijsinspectie stelt nieuwe rapporten over vastgoed en financiering bij SvPO vast, publicatie staat gepland voor begin maart. Het onderzoek is een vervolg op kritische rapporten over het financieel beheer vorig jaar.

Lees andere artikelen over SvPO op deze site. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er in het onderwijs speelt? Word lid van de AOb en ontvang elke maand het Onderwijsblad.

CHECK ALLE VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Meer nieuws