Juffen, meesters en ondersteuners op basisscholen in Brabant en Limburg gaan actievoeren op 13 april. Zij nemen het stokje over hun collega's uit Flevoland, Utrecht en Noord-Holland die op 14 maart staakten.
Juffen, meesters en ondersteuners op basisscholen in Brabant en Limburg gaan actievoeren op 13 april. Zij nemen het stokje over hun collega's uit Flevoland, Utrecht en Noord-Holland die op 14 maart staakten.

Beeld: Typetank

Basisschoolleraren in Brabant en Limburg staken op 13 april

Leraren, ondersteuners en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in Brabant en Limburg gaan op vrijdag 13 april actievoeren. Zij namen gisteren het estafettestokje over van hun collega's in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Dat ging symbolisch met een filmpje waarin meester Koos uit Amsterdam de megafoon geeft aan zijn collega Bart uit het zuiden.

Meester Koos zegt in het filmpje dat gisteren aan het eind van de demonstratie werd afgespeeld op het Museumplein: ‘Geweldig dat jullie zo massaal naar Amsterdam zijn gekomen. De mars loopt ten einde, maar we gaan door!’ Hij geeft de actie-megafoon aan meester Bart die op 13 april gaat staken. ‘Het is nog steeds Code Rood’, zegt Bart. ‘De kwaliteit staat nog steeds onder druk. Daarom gaan mijn collega’s en ik op 13 april door met actievoeren.’ Bekijk het filmpje hieronder.

Akkoord

De partijen van het PO-front, waar de AOb samen met andere onderwijsbonden inzit, tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er volgend schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Voor een gemiddelde school van 225 leerlingen is dit 35 duizend euro. Het is aan de teams zelf om te bepalen hoe dit bedrag besteed moet worden op hun school.

Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor het loon is slechts 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Investeren

Om het kabinet op te roepen meer geld te investeren staakten leraren uit Utrecht, Noord-Holland, en Flevoland gisteren. Zij liepen in een mars door Amsterdam. Eerder legden leerkrachten uit Noord-Nederland al het werk neer.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER