Actievoeren helpt, aldus het PO-front. Daarom gaat de geplande staking in Groningen, Friesland en Drenthe op Valentijnsdag gewoon door.
Actievoeren helpt, aldus het PO-front. Daarom gaat de geplande staking in Groningen, Friesland en Drenthe op Valentijnsdag gewoon door.

Beeld: AOb.nl

Werkdruk geregeld, nu het salaris nog

De toezegging van minister Slob om de middelen voor werkdrukbestrijding sneller toe te kennen is voor de partijen in het PO-front het bewijs dat actievoeren helpt. Daarmee is één van de onderdelen van de claim van het PO-front grotendeels ingewilligd. Nu wordt het tijd voor de volgende horde: het salaris voor leraren moet omhoog. Daarom gaat de staking van 14 februari in Friesland, Groningen en Drenthe door.

Omwille van de onderwijskwaliteit blijft de salariseis van het PO-front onverminderd staan: er is extra geld nodig om het beroep aantrekkelijk te maken. Elke dag krijgen duizenden leerlingen geen les omdat er te weinig leerkrachten zijn. Om dat tij te keren is volgens de sector jaarlijks 900 miljoen euro extra nodig. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denken dat een investering van 270 miljoen euro volstaat.

Bondgenoot

Het PO-Front ziet minister Slob als bondgenoot in de strijd voor een sterker primair onderwijs. Zijn lobby om het werkdrukbudget voor de komende jaren anders te verdelen, is daarvan het eerste bewijs. Het kabinet voldoet daarmee grotendeels aan één van de eisen die het PO-Front heeft gesteld: er wordt nu zo snel mogelijk werk gemaakt van werkdrukverlichting. Daarmee is een belangrijke stap gezet en kan het primair onderwijs aan de slag met het creëren van een gezonder werkklimaat. Tegelijkertijd is Slob ook gebonden aan het regeerakkoord: hij heeft geen extra middelen te verdelen.

Werklast

Alle partijen in het PO-Front – PO-Raad, AVS, PO in Actie, Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv – zijn het met de minister eens dat de invulling van dit traject zoveel mogelijk op schoolniveau moet plaatsvinden. Kleinere groepen en meer ondersteuners of vakleraren zijn voor de hand liggende ingrepen waarmee de werklast van het zittende onderwijspersoneel kan worden teruggeschroefd.

Lerarentekort

Voor het PO-front staat vast dat bestrijding van de werkdruk het effectiefst is als er voldoende leraren te vinden zijn. Helaas blijft één van de twee voor de hand liggende ingrepen – kleinere groepen – voorlopig buiten het bereik van veel scholen, omdat het veel te lastig blijft om meer leraren te vinden. Het tekort loopt de komende jaren immers nog fors op omdat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben verzuimd de salarisruimte in het regeerakkoord verder te verruimen dan de 270 miljoen euro die al was toegezegd. Studiekiezers die twijfelen over een loopbaan in het onderwijs, zullen de pabo blijven afstrepen als opleiding zolang de salarisperspectieven in andere sectoren beter zijn.

Salarisniveau

Daarom gaat het primair onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe op 14 februari plat: om het salarisniveau gelijk te trekken met dat van het voortgezet onderwijs blijft meer financiële ruimte noodzakelijk. Weigeren de regeringsfracties dan nog om het primair onderwijs tegemoet te komen, dan volgt op 14 maart een volgende regiostaking in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

Meer nieuws