Arbeidsvoorwaarden

Vakantiedagen, scholingsbudget en reiskostenvergoeding. Het zijn voorbeelden van arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in cao's. De AOb onderhandelt over deze arbeidsvoorwaarden met de werkgevers.

Ga je aan de slag op een school dan krijg je te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Elke onderwijssector heeft een aparte cao. Een cao is een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van het onderwijspersoneel. De AOb onderhandelt en sluit deze cao’s af. Je vindt alle cao’s op onze website.

In de cao’s staan veel afspraken, bijvoorbeeld over professionalisering en scholing. De AOb maakte daarover de afgelopen jaren afspraken met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen. Voor starters zijn er vaak extra afspraken gemaakt, zo krijg je in het primair onderwijs vanaf 1 september 2018 een bijzonder budget om de werkdruk te verlichten en heb je recht op begeleiding door een coach. Hoeveel uur je krijgt voor scholing, welke faciliteiten en het budget kun je via deze link vinden.

Het opnemen van verlof, naast de bekende vakanties, is ook iets dat valt onder de arbeidsvoorwaarden. Ook die afspraken vind je in de cao. Naast vakantie heb je recht op vrije dagen bij de geboorte van een kind, zwangerschapsverlof, als je gaat trouwen of als je gaat verhuizen. Daarnaast zijn er minder bekende soorten verlof, zoals het kortdurend verlof, ouderschapsverlof en het lang buitengewoon verlof. Download dit handige overzicht waarin alle soorten verlof op een rij staan.

Per onderwijssector zijn er reiskostenvergoedingen en tegemoetkomingen als je dichterbij het werk gaat wonen. Download de cao van jouw sector om alle regelingen te zien. Als je lid bent van de AOb kunnen onze medewerkers van het Informatie en Advies Centrum al je inhoudelijke vragen over de afspraken in de cao beantwoorden.

Contract

In het arbeidscontract staat welke cao van toepassing is en welke arbeidsvoorwaarden gelden. Jarenlang was een tijdelijk contract bij een uitzendbureau of een payroll-organisatie het hoogst haalbare voor starters in het onderwijs. Door het lerarentekort is het slim om kritisch te kijken naar het contract dat je wordt aangeboden. Tijdelijke contracten heb je in allerlei soorten en maten. In dit artikel hebben we alle voor-en nadelen op een rij gezet.

LIO-stage

Pabo-studenten of studenten van andere lerarenopleidingen lopen stages om het geleerde in de praktijk te oefenen. Deze stages worden LIO-stages genoemd. Dit is een afkorting voor Leraar In Opleiding. Het is altijd belangrijk om goede afspraken te maken, bijvoorbeeld over de aard van jouw werkzaamheden en de begeleiding door de docent. Wanneer je bijvoorbeeld voor de klas staat, kan het vervelend zijn als de begeleidend leerkracht telkens de klas inkomt of daar aanwezig is.

Ook is het vervelend om nee te moeten zeggen als de docent jou opeens vraagt om een les over te nemen. Maak dus ook goede afspraken over de planning en je taken, zodat je je goed voor kunt bereiden. Maak ook afspraken over de evaluatie van je LIO-stage, zodat je precies weet waarop je wordt beoordeeld en hoe er wordt geëvalueerd. Ook verwachtingen van de school met betrekking tot aanwezigheid bij bijvoorbeeld ouderavonden en vergaderingen en jouw rol als LIO daarbij, moeten duidelijk worden uitgesproken. Vraag ook naar de manier waarop je in de sectie of vakgroep en eventueel bij de ouders wordt geïntroduceerd. Leg de afspraken schriftelijk vast.