Postactieven

De sector Postactieven van de AOb richt zich op gepensioneerd onderwijspersoneel en waakt over het pensioen van de leden die bij pensioenfonds ABP zijn aangesloten. De sector behartigt de specifieke belangen van leden met een ouderdomspensioen, of een flexibel pensioen. Ook voor weduwen en weduwnaars van postactieve leden die lid willen blijven van de AOb komt deze sector op.

Wat doet de AOb-sector Postactieven?

Samen met de andere FNV-overheidsbonden neemt de AOb deel aan het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Dit inspraakorgaan adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het ABP-beleid. De sector Postactieven volgt en beoordeelt het beleid voor gepensioneerden binnen en buiten de AOb. Ook organiseert deze sector verschillende activiteiten in de regio’s zodat leden elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over het pensioen of andere onderwerpen die voor gepensioneerden van belang zijn. Houd de agenda in de gaten om niets te missen.

Drie keer per jaar krijgen postactieven van de AOb het magazine AOb!Plus thuisgestuurd, in overleg tussen de redactie en het groepsbestuur. Via de AOb-website worden de postactieve leden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, zoals de ontwikkelingen van de pensioenen en het langer thuis wonen.

Voor vragen over deze AOb-sector kun je mailen naar Hans Nieuwkerk via hnieuwkerk@aob.nl 

Meld je aan!

Wil je je als AOb-lid aansluiten bij de sector Postactieven? Dat kan via de persoonlijke omgeving MijnAOb. Geef je ook op voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws.