Postactief lid

De sector Postactieven van de AOb richt zich op gepensioneerd onderwijspersoneel en waakt over het pensioen van de leden die bij pensioenfonds ABP zijn aangesloten. De AOb behartigt de specifieke belangen van leden met een ouderdomspensioen, of een flexibel pensioen. Ook voor weduwen en weduwnaars van postactieve leden die lid willen blijven van de bond komen we op. 

Ga je met pensioen? Zet je lidmaatschap gemakkelijk om door contact op te nemen met de AOb.
Stuur een mail met je verzoek en je lidnummer en het wordt voor je geregeld!

Zet je lidmaatschap om
Ben je nog geen lid, maar wil je postactief lid worden? Meld je dan hier aan.

Het onderwijs is en blijft de verbindende factor voor de sector Postactieven. Ook Postactieven blijven behoren tot de beroepsgroep onderwijsgevenden, in de breedste zin van het woord. Het Onderwijsblad wordt maandelijks verzonden en houdt ook de Postactieven op de hoogte van de ontwikkelingen in onderwijsland, waardoor die beroepsband nog levendig wordt gehouden. En Postactieven leden van de AOb ontvangen drie keer per jaar bij het Onderwijsblad het magazine ‘AOb-plus’.

Invloed op je pensioen

Het pensioen is voor Postactieven net zo belangrijk als de cao voor werkenden is. Het pensioen is een permanent onderdeel van discussie en verandering. Het AOb-lidmaatschap versterkt de mogelijkheid om via de FNV direct invloed te hebben op je pensioen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld ouderenbonden. De AOb heeft met een afvaardiging zitting in het Verantwoordingsorgaan van de ABP, waarin veel voorgenomen besluiten van het bestuur van het ABP nauw worden gevolgd en van kritische kanttekeningen worden voorzien.

De sector Postactieven heeft binnen de Algemene Ledenvergadering van de AOb een afvaardiging van 10 personen en in het hoofdbestuur hebben we 1 zetel. Dus genoeg mogelijkheden om inbreng te hebben binnen de AOb.

Voordelen

Als postactief lid behoud je de voordelen die alle leden hebben:

  • Ontvang maandelijks het Onderwijsblad
  • Ontvang drie keer per jaar het magazine ‘AOb-plus’
  • FNV-ledenvoordelen
  • Kosteloze bijstand bij letselschade door een verkeers- en bedrijfsongeval
  • FNV-belastingservice
  • Informatie over de WMO en WLZ
  • Regionale bijeenkomsten met andere Postactieven

Bijeenkomsten

Elk rayon houdt minimaal 1 keer per jaar regionale bijeenkomsten voor de postactieve leden, georganiseerd door collega-postactieven uit het rayon. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, maar ook het informele ontmoetingsdeel is belangrijk.

Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van de Postactieven. Schrijf je in via de AOb-ledenapp of je persoonlijke omgeving MijnAOb.

Zet je lidmaatschap om