Agenda

  Netwerkbijeenkomst PMR: ‘Verlagen lestaak vo-docenten van 750 naar 720 klokuren’

  • Voortgezet-Onderwijs | noord | Dr. Nassau College locatie: Noord Drenthe
  ‘Een ingrijpend en breed advies dat tot veel discussie zal leiden’, zei AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen over het advies van de Onderwijsraad.

  In de nieuwe cao voortgezet onderwijs stond een opdracht voor bestuurders, docenten en medezeggenschapsraden. Om de werkdruk te verlagen moet de lestaak van docenten van 750 naar 720 klokuren gaan. Elke school mag dit op een eigen manier uitwerken. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag ervaringen uitwisselen en bespreken hoe bij jou op school dit proces verloopt. Meld je voor 20 december 2018 aan.

  Meer informatie

  Bijeenkomst Openbaar Onderwijs Rotterdam

  • Overig | zuidwest | AOb-rayonkantoor Zuidwest/FNV-gebouw

  Iedereen die het openbaar onderwijs een warm hart toedraagt is uitgenodigd om aanwezig te zijn.