Agenda

  OR platform MBO rayon Zuid

  • MBO | zuid | AOb-rayonkantoor Eindhoven

  Bijeenkomst voor OR-leden verbonden aan een MBO instelling in rayon Zuid.

  U kunt zich aanmelden via: rayon.zuid@aob.nl

  Meer informatie

  OR-netwerkbijeenkomst MBO Haarlem

  • MBO | noordwest | Nova College

  Hierbij nodigen wij jullie uit voor het  Platform OR’en in het mbo in rayon Noordwest.

  Speciaal agendapunt is de nieuwe Regeling Kwaliteitsafspraken voor het mbo 2019-2022 MBO. Instellingen kunnen voor 31 oktober van dit jaar aanvullende bekostiging aanvragen voor kwaliteitsverbeteringsplannen. Dit roept allerlei vragen op. Is de OR betrokken bij de plannen? Hoe vindt de implementatie plaats? Wat staat er in de plannen wat relevant is voor het onderwijsteam en wat vraagt de uitvoering ervan? Hoe past het in wat het team al doet? En wat kan de OR doen om de teams hierbij te ondersteunen?

  Meer informatie Inschrijven

  (P)MR-netwerkbijeenkomst VO Goes

  • Voortgezet Onderwijs | zuidwest | Vakbondshuis Goes

  PMR-netwerk bijeenkomst in Zeeland

  Onderwerp: ‘De maximale lestaak van leerkrachten gaat in de cursus 2019-2020 van 750 naar 720 klokuren. Dit betekent één lesuur per week minder voor docenten’