Beeld: Pixabay

Vso-docenten op de bres voor sector met manifest en petitie

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) valt nog altijd onder de cao en wetgeving van het primair onderwijs. Die scheve situatie schaadt het belang van leerlingen, vinden vso-docenten die willen dat hun sector onder het voortgezet onderwijs komt te vallen. Om die wens kracht bij te zetten hebben ze een manifest opgesteld en een petitie gelanceerd.

Onder het motto ‘Van voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs (gvo)’ doen ze een beroep op de politiek. De cao voor het primair onderwijs – een erfenis uit het verleden – is de sector een blok aan het been. Vso-docenten hebben beduidend meer lesgebonden uren dan hun collega’s op reguliere middelbare scholen, krijgen een kleinere opslagfactor voor lesvoorbereiding en staan lager op de salarisladder.

Dat knelt de laatste jaren steeds meer op – met name diplomagerichte – vso-scholen. Ze kunnen moeilijker vakdocenten vinden en behouden en daardoor leerlingen lang niet altijd het onderwijs bieden dat ze verdienen. “Op onze school gaat het nog best goed, maar op andere scholen zie ik de worsteling. Leerlingen die vwo aankunnen, komen soms op de mavo terecht. Ze worden tekortgedaan, omdat er niet genoeg vakdocenten zijn met een stevige bagage”, zegt biologiedocent Nanda van Hoek-Kreuger van het Axia College in Amersfoort en een van de initiatiefnemers.

Eerste stap

Het vso is een sector met verschillende gezichten. Ongeveer een kwart van de leerlingen volgt het profiel dagbesteding, nog een kwart het profiel arbeidsmarkt. De andere helft zit in het diplomagerichte segment. Voor vso-docenten die leerlingen opleiden tot vervolgonderwijs is er vanaf dit jaar een salarisverbetering afgesproken. Een kleine eerste stap, aldus Van Hoek-Kreuger, die nog lang niet ver genoeg gaat. Wat haar betreft is het de hoogste tijd dat het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning krijgt die het verdient en wordt ondergebracht bij de sector voortgezet onderwijs. “Dat is de enige structurele oplossing.”

Teken de petitie

Het manifest vind je hier (korte versie).

En lees de Onderwijsblad-reportage over het Axia College, een cluster 4-school in Amersfoort voor leerlingen met een psychische stoornis of gedragsproblemen.

Meer nieuws