Veel leraren willen weer fysiek naar school met de leerlingen. Maar wel verantwoord.
Veel leraren willen weer fysiek naar school met de leerlingen. Maar wel verantwoord.

Beeld: Webredactie

Veel onrust onder personeel over heropening basisscholen

De AOb is de afgelopen dagen met het ministerie van Onderwijs in gesprek gegaan over het openen van de basisscholen. “Er is veel onduidelijkheid en onrust onder het onderwijspersoneel, wij hebben aangedrongen op een zorgvuldige opening”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers.

Nadat het afgelopen weekeinde bekend werd dat de basisscholen op 8 februari weer open gaan, ontvangt de AOb veel signalen van verontruste leden. Deze signalen zijn onder de aandacht van het kabinet gebracht, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers.

Er heerst bijvoorbeeld nog veel onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid van de veiligheidsmaatregelen. “Er zouden kinderen in quarantaine moeten als ze meer dan een kwartier binnen anderhalve meter van een besmet klasgenootje zijn geweest”, zegt Evers. “Dat is natuurlijk op geen enkele manier bij te houden.”

‘Tot nu toe is er bij de politiek weinig besef van de zorgen van het onderwijspersoneel’

Tot nu toe is er bij de politiek weinig besef van de zorgen van het onderwijspersoneel en weinig urgentie om hieraan tegemoet te komen, vindt Evers. “We zijn niet tegen de heropening van de scholen en veel onderwijsmensen willen aan de ene kant heel graag weer fysiek voor de klas gaan staan. Maar aan de andere kant maken ze zich wel grote zorgen over hun gezondheid.”

Zorgelijk

Volgens Evers moet het vertrouwen worden hersteld. “De beslissing om de scholen op 8 februari te heropenen wordt door een gedeelte van het personeel als politiek gezien. Het rapport van het Outbreak Management Team schetst een zeer zorgelijk beeld, het OMT is ook verdeeld over het openen van de scholen. Daarnaast wordt er ook onderzoek in het buitenland gedaan en worden er in andere landen verschillende afwegingen gemaakt. Dat valt met een controversiële beslissing alleen maar meer op.”

Eerlijk

Het kabinet zou volgens Evers eerlijk en transparant moeten communiceren over afwegingen die er gemaakt zijn. “Geef meer inzicht in de achterliggende onderzoeken en de beweegredenen. Betrek daarbij ook de inzichten, onderzoeken en afwegingen uit het buitenland.”

Zolang mensen niet gevaccineerd zijn, is naar school komen wat ons betreft strikt vrijwillig

Volgens een gedeelte van de AOb-leden zou er ook ruimte moeten zijn om het onderwijs op een voor de school werkbare manier te openen door bijvoorbeeld de lesdag in te korten. Evers: “Dus voor de lunch naar huis. Dat scheelt een hoop werkdruk en zorgen. Of de optie om fysiek les te geven aan halve groepen. En medewerkers zouden echt nooit moeten worden gedwongen om naar school te komen. Zolang mensen niet gevaccineerd zijn, is naar school komen wat ons betreft strikt vrijwillig. Dat zou ook moeten worden vastgelegd.”

Sneltesten

Verder moet er meer duidelijkheid komen over de sneltesten. Zijn die landelijk beschikbaar als de scholen open gaan? Evers: “Ook moet er veel beter worden gehandhaafd op ventilatie. Die is op heel veel plekken al heel lang niet op orde. Het ministerie van Onderwijs zou moeten stellen dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van lokalen zodra de CO2-concentratie er boven een bepaalde norm komt.”
Tot slot zouden personeelsleden die dat willen medische mondmaskers moeten krijgen. Evers: “En zodra het mogelijk is moet onderwijspersoneel voorrang krijgen bij het vaccineren.”

Lees meer: De zorgen van de AOb-leden

Meer nieuws