Leerlingen in het basisonderwijs worden niet getest.
Leerlingen in het basisonderwijs worden niet getest.

Beeld: Pixabay

Sneltesten in onderwijs van start

Op zo’n twintig middelbare scholen starten vandaag corona-sneltesten. Docenten en leerlingen die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte zijn geweest als een besmette leerling of docent, kunnen een vrijwillige sneltest ondergaan. Dat meldt de Rijksoverheid.

Op een aantal andere scholen voor voortgezet onderwijs kunnen leerlingen en docenten een ‘gewone’ test op een reguliere GGD-testlocatie ondergaan. Van beide opties wordt geleerd, om te bepalen op welke manier het testbeleid vanaf ongeveer half februari kan worden uitgebreid naar meer scholen.

‘Op dit moment zijn er geen plannen voor het testen van leerlingen in basisonderwijs, omdat zij veel minder besmettelijk zijn’

Ook in het hoger onderwijs starten corona-testen. Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanze Hogeschool kunnen studenten zich vrijwillig laten testen voordat ze aan hun tentamen beginnen. Als een student besmet blijkt te zijn, kan het tentamen online of op een ander moment gemaakt worden. Ook hier moet de pilot uitwijzen hoe sneltesten kunnen bijdragen aan de heropening van het fysieke onderwijs.

Spatschermen

Bij de pilots wordt ook onderzocht wat de toegevoegde waarde van sneltesten kan zijn, in combinatie met bijvoorbeeld spatschermen of het aanpassen van looproutes. Ook ROC Noorderpoort doet mee. Daarnaast starten er komende maand pilots bij andere universiteiten, mbo-instellingen en hogescholen.

Basisonderwijs

Tot slot wordt onderzocht of sneltesten ook gebruikt kunnen worden door leraren en ondersteuners op basisscholen. Op dit moment zijn er geen plannen om leerlingen in het primair onderwijs te testen, zo meldt de Rijksoverheid, omdat zij veel minder besmettelijk zijn. Mocht uit onderzoek anders blijken, dan wordt daar opnieuw naar gekeken.

Zie hier voor antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus 

Meer nieuws

Battle for brains

Internationalisering is een manier geworden om opleidingen in stand te houden. Tegelijkertijd delven Nederlandse studenten bij sommige studies het onderspit. Ondertussen draait de belastingbetaler voor... LEES VERDER