"Het kabinet moet de zorgen wel serieus nemen.“

Beeld: Nina Maissouradze

AOb: ‘Geef duidelijkheid over aanvullende maatregelen’

Voordat de basisscholen op 8 februari weer open kunnen, moet het kabinet klip en klaar laten weten welke aanvullende maatregelen er worden genomen om de gezondheidsrisico’s voor leerlingen en onderwijspersoneel in te perken.

Onderwijsminister Arie Slob maakte zondagavond bekend dat de basisscholen weer open gaan vanaf 8 februari. “Wij begrijpen dat ouders een leraren zich zorgen maken”, zei Slob. “Maar wij benadrukken dat het Outbreak Management Team het verantwoordelijk acht dat de scholen weer open gaan.” Kinderen dragen minder bij aan de verspreiding van de Britse corona-variant dan werd gevreesd.

Volgens het OMT zijn de gezondheidsrisico’s van leerlingen en onderwijspersoneel ‘aanvaardbaar’. “Dat laat onverkort dat het nog steeds een zorgelijke situatie is”, zei Slob. Vandaar dat er aanvullende maatregelen in de scholen komen om de risico’s verder in te dammen. Sneltesten worden beschikbaar voor het onderwijs. Kinderen met klachten moeten thuis blijven, ongeacht hun leeftijd, en als er toch een besmette leerling is, moet de hele klas vijf dagen in thuisquarantaine.

Heropenen

De AOb, die niet betrokken is bij de besluitvorming rond het heropenen van de scholen, constateert dat de zorgen van het onderwijspersoneel voorlopig niet zijn weggenomen. “De meeste mensen willen natuurlijk het liefst weer voor een klas vol kinderen”, reageert AOb-bestuurder Jelmer Evers. “Maar dat moet wel verantwoord zijn. Wat de verdere maatregelen worden, weten we niet precies. Daar willen we snel helderheid over.”

‘De onrust die het kabinet heeft veroorzaakt verdient geen schoonheidsprijs’

Evers stoort zich aan de rommeligheid waarmee ook weer dit bericht over de heropening van de bassischolen naar buiten is gekomen. “De onrust die het kabinet heeft veroorzaakt verdient geen schoonheidsprijs. Het onderwijs mag geen speelbal zijn van politieke spelletjes. Die halve berichten waarop we steeds mogen reageren, nemen de zorgen van het personeel niet weg. Ze vergroten ze eerder. Het kabinet moet die zorgen wel serieus nemen. “

Ook de crèches gaan vanaf 8 februari weer open. De buitenschoolse opvang blijft echter dicht, behalve dan voor de noodopvang, zoals dat nu ook al het geval is. Komende week moet er meer duidelijk worden over hoe het onderwijspersoneel verder beschermd wordt.

Zie hier voor antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus 

Meer nieuws