'We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden', zo staat nog steeds in het protocol voortgezet onderwijs.
'We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden', zo staat nog steeds in het protocol voortgezet onderwijs.

Beeld: Typetank

Update protocol voortgezet onderwijs beschikbaar

Het protocol voor het voortgezet onderwijs is aangepast voor het onderwijs na de zomer. Onderling hoeven leerlingen geen afstand meer te houden, maar nog wel tot het onderwijspersoneel. Voor de praktijkvakken is een uitzondering gemaakt. De schoolleiding moet dan wel in gesprek gaan met de betrokken docenten en ondersteuners.

Middelbare scholen krijgen vanaf 1 juli – maar in de praktijk zal dit na de zomervakantie zijn – meer ruimte doordat scholieren onderling geen afstand meer hoeven te houden. ‘Dat betekent dat alle leerlingen weer op alle dagen naar school kunnen’, zo staat in het protocol.

Gesprek

De bonden hebben met de VO-raad het protocol opgesteld om scholen te helpen met het uitvoeren van alle nieuwe afspraken. Bij praktijkvakken, bijvoorbeeld techniek, handvaardigheid en gym, is er meer contact tussen docenten en scholieren. Hoewel er zoveel als mogelijk aan de afstandsregel gehouden moet worden, zijn uitzonderingen toegestaan. Het RIVM staat een afwijking toe van de landelijke maatregelen, staat in het protocol. AOb-bestuurder Henrik de Moel: “Wel moet er een gesprek hierover plaatsvinden tussen onderwijspersoneel en leidinggevenden. Zij kunnen nooit gedwongen worden. Kijk bijvoorbeeld hoe het vak op een andere manier ingevuld kan worden.”

Personeel dat behoort tot een risicogroep of familie heeft in die groep, krijgt het advies om niet naar de school te komen. Ook dan is overleg tussen werknemer en werkgever nodig om afspraken te maken over het werken op afstand.

Combineren

Het is volgens De Moel een winst dat docenten na de zomer afstandsonderwijs en fysiek onderwijs niet meer hoeven te combineren. “Dat kwam nu voor omdat een gedeelte van de leerlingen thuis was. Met een laptop in het lokaal. Het zorgde voor een verhoogde werkdruk.” Afstandsonderwijs kan pas echt als er te weinig docenten op de locatie kunnen komen werken.

Download het protocol voortgezet onderwijs. Geregeld worden protocollen en adviezen aangepast. De meest recente afspraken staan in de FAQ.

Meer nieuws