Beeld: Typetank

Ultimatum verstreken: acties gaan door

Het gestelde ultimatum van de AOb, FNV Onderwijs & Onderzoek en FvOv aan de Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob is gisteren verstreken zonder toezeggingen van de bewindslieden. Dat betekent dat de acties in maart en de landelijke staking op 15 maart doorgaan.

In een brief aan de ministers deelden de bonden hun eisen. Voor het gehele onderwijs: van het basisonderwijs tot en met de universiteiten is 4 miljard euro nodig. Van Engelshoven en Slob konden tot 25 februari, 10.00 uur laten weten dat ze aan de eisen zouden voldoen.

Actie

Nu de bewindslieden dit niet hebben gedaan, roepen de bonden hun achterban op tot actie. Er komt 11 tot 14 maart een actieweek die 15 maart wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking in Den Haag. Investeringen zijn volgens de bonden hard nodig om de onderwijskwaliteit te behouden en om het beroep aantrekkelijk te maken. Tijdens de aankondiging in januari zei AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: ‘Dit kabinet focust op lastenverlichting voor bedrijven, terwijl wij met z’n allen meer baat hebben bij goed onderwijs.’

Oproep

AOb-leden uit alle onderwijssectoren zullen rond 1 maart 2019 een stakingsoproep thuis krijgen per post. Ook is al van een flink aantal schoolbesturen bekend of ze op de stakingsdag 15 maart hun personeel doorbetalen of niet. Bekijk het kaartje voor het overzicht.

Houd de actie-pagina op AOb.nl in de gaten voor de laatste updates over de staking en acties. Teken en deel ook de petitie ‘Investeer in onderwijs’.

Meer nieuws