Deze vmbo-leerlingen krijgen gastlessen van bedrijven om te ontdekken of techniek iets voor ze is. De leerlingen komen niet in het artikel voor en zitten waarschijnlijk op een reguliere vmbo-school.
Deze vmbo-leerlingen krijgen gastlessen van bedrijven om te ontdekken of techniek iets voor ze is. De leerlingen komen niet in het artikel voor en zitten waarschijnlijk op een reguliere vmbo-school.

Beeld: TechniekBeeldbank.nu

Twee miljoen voor technisch vmbo op vso

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt extra geld voor de technische vmbo-opleidingen. Hierdoor krijgen de vso-scholen voor hun techniekleerlingen nu net zoveel aanvullende bekostiging als reguliere vmbo-scholen. Dat maakt het ministerie van Onderwijs vandaag bekend.

Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1325 euro per techniekleerling in 2018, en 2650 euro per techniekleerling in 2019. Samen komt dat neer op een miljoen per jaar. De gemengde leerweg ontvangt de helft van dat bedrag. Dat maakt het ministerie van OCW vandaag bekend.

Minister Arie Slob zegt in het persbericht van het ministerie: ‘Sommige jongeren op het vso hebben gaven en talenten voor techniek die we niet onbenut willen laten. Met het extra geld geven we deze leerlingen de kans om hun technische vaardigheden optimaal te ontwikkelen.’ De bedragen waren al eerder aan de Tweede Kamer toegezegd.

Niet automatisch

Vso-scholen kunnen het geld vanaf 1 april (deels met terugwerkende kracht) aanvragen. Per leerling is het potje nu gelijk aan wat een reguliere vmbo-techniekleerling krijgt. Omdat het vso officieel onder het primair onderwijs valt, kreeg de sector niet automatisch geld dat voor regulier voortgezet onderwijs bedoeld is.

Het extra geld is structureel. Vanaf 2020 worden de jaarlijkse euro’s – in totaal is 100 miljoen euro beschikbaar – ingezet op basis van plannen die vmbo-scholen samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven in de regio opstellen. Vso-scholen die ook technisch vmbo aanbieden, maken hier deel van uit.

Vraag groeit

De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is, aldus de Tweede Kamer en het ministerie. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk ‘door een dreigend docententekort’, schrijft het ministerie.

Lerarentekort

De AOb constateerde recent dat het docententekort op het vso – juist in de bètavakken – al volop aan de hand is. Lees: ‘Lerarentekort in het vso: vijf uur natuurkunde op één dag’.

Ook berichtte de redactie over het extra geld voor de technische opleidingen op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs: ‘Meer geld voor techniekleerlingen op vmbo’.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER