Vmbo's krijgen dit jaar en in 2019 extra geld per bovenbouwleerling die een technisch profiel volgen.
Vmbo's krijgen dit jaar en in 2019 extra geld per bovenbouwleerling die een technisch profiel volgen.

Beeld: Techniekbeeldbank.nu

Meer geld voor techniekleerlingen op vmbo

Vmbo-scholen krijgen vanaf september extra geld voor leerlingen die de richting techniek volgen. Onderwijsminister Arie Slob maakte dat vandaag bekend. Het geld moet het techniekonderwijs op het vmbo verbeteren.

In het huidige regeerakkoord staat al dat er structureel 100 miljoen euro naar het technische onderwijs op vmbo’s zou gaan. Slob komt nu met de uitwerking.

Vanaf september krijgen vmbo-scholen voor leerlingen met een technisch profiel in de basis-en kaderberoepsgerichte leerwegen 1500 euro per leerling. Het jaar erna -in 2019- verdubbelt het bedrag naar 3000 euro per leerling. Voor bovenbouwleerlingen in de gemengde leerweg heeft Slob 750 euro per bovenbouwleerling ingeboekt in 2018 en 1500 euro in 2019.

Scholing

Het gaat om bovenbouwleerlingen die de volgende profielen volgen: Produceren, Installeren en Energie, Bouwen, Wonen en Interieur en Mobiliteit en Transport. Voor docenten die werken in de beroepsgerichte leerwegen stelt Slob 9 miljoen euro beschikbaar. Zij kunnen het geld zelf aanvragen om zich verder te ontwikkelen.

Scholen kunnen met het geld direct hun techniekonderwijs verbeteren. Ze kunnen nieuwe materialen aanschaffen, keuzevakken ontwikkelen, de instroom van leerlingen vergroten of meer leraren aannemen en professionaliseren.

Snelle ontwikkelingen

Het aanpakken van het technisch onderwijs op het vmbo is nodig. ‘De ontwikkelingen in de techniek gaan snel’, schrijft de minister in het persbericht. Met het geld krijgen scholen meer lucht om hun onderwijs te vernieuwen. De vraag naar technisch en goed opgeleid personeel neemt namelijk toe, maar minder leerlingen kiezen voor een technische opleiding. Juist door de afname van het leerlingaantal en het lerarentekort is het lastig om overal een dekkend en kwalitatief goed aanbod van techniekonderwijs te hebben.

In zijn brief legt Slob uit dat het niet blijft bij geld alleen. Vmbo’s kunnen extra geld krijgen als ze een goed plan maken en indienen voor 1 april 2019. Ze moeten in het plan aangeven hoe ze het onderwijsaanbod in hun regio in stand houden, de kwaliteit verbeteren en hoe ze alle technologische ontwikkelingen gaan bijbenen. Welke keuzes willen ze daarvoor gaan maken? Scholen moeten voor dit plan overleggen met mbo’s, scholen en gemeenten uit de regio.

Een vooruitziende blik is nodig, vindt de minister. ‘Het is van belang dat overal in Nederland leerlingen kwalitatief goed, actueel en innovatief techniekonderwijs kunnen volgen.’

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER