Het Paleis van Justitie in Den Haag
Het Paleis van Justitie in Den Haag

Beeld: Rechtbank Den Haag

Svpo verliest wederom rechtszaak over inspectierapporten

De Onderwijsinspectie hoeft een reeks recente rapporten over de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (Svpo) niet in te trekken. De rechtbank in Den Haag ziet geen enkele reden om de rapporten onrechtmatig te verklaren, zoals de Svpo-leiding in een kort geding eerder deze maand eiste.

Dat blijkt uit de uitspraak die vanochtend is gepubliceerd. De inspectie deed afgelopen schooljaar onderzoek naar alle acht de Svpo-scholen en bekeek zowel de onderwijskwaliteit als het financieel beheer. Drie scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht werden zeer zwak verklaard; voor de Utrechtse Svpo was dat de tweede keer op rij sinds 2019. Ook bij scholen met voldoende onderwijskwaliteit signaleert de inspectie verschillende tekortkomingen. Verder zijn alle scholen onder verscherpt financieel toezicht geplaatst vanwege een gebrekkig zicht op de financiële situatie en tekortkomingen in de verantwoording.

Oprichter en bestuursvoorzitter Misha van Denderen bestrijdt de bevindingen en stapte opnieuw naar de rechter. Tijdens de zitting op 9 augustus betoogde hij onder meer dat positieve leerresultaten buiten beschouwing zijn gelaten, dat de inspectie zich teveel op procedures richt en dat de kritische financiële bevindingen voorbarig zouden zijn.

Publicatie

Maar de rechter ziet – na een zogeheten marginale toetsing – geen enkele reden om de rapporten van tafel te halen. Zo verwerpt ze de claim van het schoolbestuur dat de rapporten niet op feiten zouden zijn gebaseerd. ‘Blijkens de rapportages zijn die tot stand gekomen op basis van een grote hoeveelheid informatie, die is verkregen uit een omvangrijke analyse van documenten die door de scholen aan de Inspectie zijn verstrekt en uit contacten van de Inspectie met betrokkenen op de scholen, waaronder bestuursleden, mentoren, leraren, ouders en leerlingen. Het enkele feit dat er tussen partijen verschil van mening bestaat over de duiding van die feiten maakt dat niet anders.’ De uitspraak is een opsteker voor de inspectie, die op alle punten in het vonnis gehoor vindt bij de rechter. ‘De slotsom is dat noch de wijze van totstandkoming, noch de inhoud van de rapporten voorshands onrechtmatig wordt geacht.’

‘De slotsom is dat noch de wijze van totstandkoming, noch de inhoud van de rapporten voorshands onrechtmatig wordt geacht’

Het was de derde rechtszaak die de Svpo-leiding in korte tijd verloor. De kwaliteitsrapporten over de drie zeer zwakke scholen vielen formeel buiten dit kort geding; daarvoor geldt een andere procedure. Van Denderen probeerde de publicatie van deze rapporten eerder deze zomer te voorkomen met een gang naar de Amsterdamse rechtbank. Die rechter onderstreepte het belang van openbaarheid van inspectieoordelen, ook als een schoolbestuur zich er niet in kan vinden. Verder verloor het Svpo-bestuur eind juni ook een kort geding over de onrechtmatige schorsing van aardrijkskundedocent Bert Mul, die werd bijgestaan door de AOb.

Meer nieuwsberichten en achtergrondartikelen over de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (Svpo) op deze site vind je hier.

Meer nieuws