Beeld: Pixabay

Rechter verscheurt schorsing, Svpo-docent Bert Mul mag terug

Aardrijkskundedocent Bert Mul mag vanaf komende maandag terug naar de Friese School voor Persoonlijk Onderwijs om het schooljaar met zijn leerlingen goed af te sluiten. De Rechtbank Noord-Nederland laat geen spaan heel van de 'onrechtmatige' schorsing door het schoolbestuur, in een kort geding aangespannen door de AOb.

Svpo moet de docent vanaf maandag 5 juli tot aan de zomervakantie weer toelaten. Mocht zijn werkgever Mul toch buiten de deur houden, dan moet Svpo een dwangsom van duizend euro per dag betalen.

Een schorsing is een ingrijpende en beschadigende maatregel, aldus het vonnis, die een werkgever niet zomaar mag toepassen. Volgens de rechter is er geen bewijs dat Mul de uitspraak heeft gedaan op grond waarvan hij geschorst is. Ook heeft Svpo zich volgens de rechter niet aan de procedureregels gehouden om de docent de kans te geven zich op een fatsoenlijke manier te kunnen verweren tegen de maatregel. De schorsing van de populaire docent kan juist bijdragen aan de onrust op school, aldus de rechter.

‘Weliswaar is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding (…) maar de relatie met de leerlingen en overige docenten lijkt onverminderd goed te zijn gebleven. Gezien de steunbetuigingen die de docent van zowel docenten als leerlingen heeft gekregen zal afwijzing van de vordering de onrust mogelijk juist versterken. Daarbij weegt mee dat het in stand laten van de schorsing, die mogelijk in brede kringen bekend zal worden gemaakt, beschadigend en diffamerend is’, oordeelt de rechter.

‘Gezien de steunbetuigingen die de docent van zowel docenten als leerlingen heeft gekregen zal afwijzing van de vordering de onrust mogelijk juist versterken’

“Het vonnis spreekt boekdelen”, reageert AOb-advocaat Joost Aarts, die Mul bijstond. “Ik ben blij dat de schorsing van tafel is en dat deze docent de kans krijgt om het schooljaar naar behoren te kunnen afronden met zijn leerlingen. Het was zijn eer te na om het erbij te laten zitten. Voor hem stond en staat altijd het belang van de leerlingen voorop.”

Een schriftelijke rectificatie wees de rechter af, het vonnis is volgens de rechtbank duidelijk genoeg.

Mul – op non-actief gesteld na een interview twee weken geleden bij Omroep Friesland – wil de school met opgeheven hoofd kunnen verlaten. De docent is juridisch bijgestaan door de AOb, die in een kort geding eiste dat de schorsing van tafel zou gaan. Svpo-oprichter en bestuursvoorzitter Misha van Denderen wilde daar tijdens de zitting afgelopen maandag niets van weten. Volgens hem zou de terugkeer op school de onrust vergroten en is er vervanging gevonden.

Zeer zwak

Het was de tweede keer in precies een week dat Van Denderen bij een rechtbank verscheen. In Amsterdam diende vorige week een zaak tegen de Onderwijsinspectie, aangespannen door Svpo om een aantal kritische rapporten uit de openbaarheid te houden. Drie van de acht Svpo-scholen – in Amsterdam, Hoorn en Utrecht – zijn door de inspectie als zeer zwak beoordeeld. Voor de school in Utrecht is dat de tweede keer op rij.

Afgelopen maandag boog de kantonrechter in Leeuwarden zich over de schorsing van Mul, docent aardrijkskunde op de Svpo-school Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp. Hij werkte twee weken geleden mee aan een reportage die Omroep Friesland maakte over onvrede op de Friese school. Daags erna, op 13 juni, werd de docent op non-actief gesteld vanwege kritische uitspraken die de schoolleider aan hem toeschreef.

Naast Mul – de enige docent die met naam en toenaam in beeld kwam – sprak de omroep een aantal docenten die anoniem wilden blijven. “Een van de docenten vertelde mij dat er sprake is van een dictatoriale, malafide organisatie en de leerlingen zijn de gijzelaars”, zo tekende verslaggever Auke Zeldenrust op. Verder wijzen docenten volgens de verslaggever op een gebrek aan leiding en communicatie.

‘Een andere docent deed anoniem de uitspraak dat de school een dictatoriale malafide organisatie met de leerlingen als gijzelaars is’

Nergens valt uit op te maken wie die uitspraken heeft gedaan. “Er worden deze docent uitspraken in de schoenen geschoven die hij niet heeft gedaan”, reageerde AOb-rayonbestuurder Marja de Bree. Op de middag van de zitting berichtte de omroep dat zelf ook: ‘Een andere docent deed anoniem de uitspraak dat de school een dictatoriale malafide organisatie met de leerlingen als gijzelaars is.’

Volgens de kantonrechter is Mul op grond van deze uitspraken onterecht geschorst. ‘Voorshands is echter niet gebleken dat Mul zich in dergelijke bewoordingen heeft uitgelaten’.

Voortgeborduurd

Tijdens de zitting gooide de Svpo-leiding het over een andere boeg en betoogde advocaat Joan du Bois dat de docent er wel op heeft voortgeborduurd. Er zou sprake zijn van een bewuste actie om de school te beschadigen.

Maar, zo oordeelt de rechter in het vonnis, die bewering is ‘niet met feiten onderbouwd’. En áls er al sprake zou zijn geweest van een actie door een groep docenten, ‘dan valt zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet in te zien’ waarom dat Mul wordt aangerekend.

Daarnaast kwam de Svpo-advocaat met andere zaken aanzetten die de docent zouden belasten: een ‘illegale’ borrel op school waar afstandsregels werden overtreden. Volgens leerlingen, die Omroep Friesland en de Leeuwarder Courant maandag buiten de rechtbank spraken, was er helemaal niks aan de hand. “Geen enkele docent heeft leerlingen alcohol gegeven.”

‘Deze mededelingen zijn niet met feiten gestaafd en de juistheid ervan is door de docent weersproken’

Het verwijt riep maandag emotionele reacties op. Mul: “Het is totaal anders gegaan. Dat dit soort dingen er nu worden bijgesleept is precies de reden waarom collega’s het niet veilig vinden om zich met naam en toenaam uit te spreken.”

Ook de rechter verwerpt deze aantijging en beschouwt ze als niet-terzake. ‘Deze mededelingen zijn niet met feiten gestaafd en de juistheid ervan is door de docent weersproken’, aldus het vonnis.

Het Onderwijsblad schreef al eerder over de mistige geldstromen binnen het Svpo-netwerk (2019) en beschreef hoe docenten vastlopen op het rigide onderwijsmodel (2020). Lees ook: Svpo-scholen Amsterdam, Hoorn en Utrecht ‘zeer zwak’

Meer nieuws