Beeld: Redactie Onderwijsblad

SvPO-scholen Utrecht, Hoorn en Amsterdam blijven ‘zeer zwak’

Na nieuw inspectieonderzoek zijn de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) in Amsterdam, Hoorn en Utrecht wederom zeer zwak bevonden. Ook is duidelijk dat de scholengroep overstapt op een nieuwe naam: Scholen voor Persoonlijk VO, afgekort tot sPvo.

Het interim-bestuur heeft ouders daarvan op de hoogte gesteld met een nieuwsbrief, die ook in handen is van het Onderwijsblad. De rapporten zelf zijn nog niet openbaar gemaakt door de Onderwijsinspectie, ze worden vrijdag 4 november gepubliceerd.

Vorige week bleek al dat de SvPO-school in Kapelle het predikaat ‘zeer zwak’ heeft gekregen. Voor die laatste, de oudste van alle acht scholen, is dat de eerste keer. De scholen in Amsterdam en Hoorn zijn dat al langer, sinds 2021. De Utrechtse SvPO-school is sinds 2019 al twee keer eerder ‘zeer zwak’ verklaard, wat leidde tot financiële sancties.

De kritische oordelen zijn door de inspectie gemeld aan onderwijsminister Dennis Wiersma. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs wil niet vooruitlopen op de publicatie van de rapporten. Wel geeft hij aan dat het in de lijn der verwachting ligt dat het nieuwe bestuur “een redelijke termijn” krijgt om orde op zaken te stellen. In juni schreef Wiersma al aan de Tweede Kamer dat met name de Utrechtse school snel verbeteringen moet laten zien, maar hij realiseerde zich ook dat niet alle problemen gelijk opgelost zullen zijn. Daarbij ligt er nóg een dringende opdracht bij het bestuur: het vastgoed van vier scholen terughalen, waar zestien miljoen aan onderwijsgeld in is gestoken.

Rauw

De inspectie voerde vóór de zomervakantie herstelonderzoeken uit bij de SvPO-scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht, en een nieuw kwaliteitsonderzoek bij de school in Kapelle. ‘De uitkomst is dat vier van onze scholen ‘zeer zwak’ zijn verklaard. Dat is velen van ons rauw op het dak gevallen’, schrijven Dirck van Bennekom, Yolande Ulenaers en Rogier Straathof, de dagelijks bestuurders van het vijfkoppige interim-bestuur dat in juni is aangesteld. Alle zeilen worden volgens hen bijgezet om de tekortkomingen aan te pakken voordat de inspectie opnieuw langs komt, naar verwachting later dit schooljaar.

‘De uitkomst is dat vier van onze scholen ‘zeer zwak’ zijn verklaard. Dat is velen van ons rauw op het dak gevallen’

“De grootste tekortkomingen die de inspectie constateert liggen op bestuurlijk vlak”, reageert Marius Geertsema, algemeen coördinator bij de scholengroep. “De resultaten zelf zijn goed. Ik wil niet bagatelliseren dat er op de scholen zelf ook nog dingen moeten verbeteren, maar ik zie dat positief in. We zijn heel hard bezig om de verbeterslagen te maken.”

Onder de noemer ‘Leren verbeteren’ is er externe ondersteuning en begeleiding voor de scholen ingeschakeld via onderwijsadviesbureau B&T, vertelde toezichthouder Hein van Asseldonk vorige week. Hij zei het kritische oordeel vooral als een erfenis van het verleden te beschouwen.

Merknaam

Het interim-bestuur nam in juni het stokje over van oprichter Misha van Denderen, die na een aanwijzing van minister Dennis Wiersma moest vertrekken. Verschillende stappen zijn gezet om te breken met het verleden, al dan niet noodgedwongen. Zo liet Van Denderen via een privéstichting de rechten voor de merknaam SvPO vastleggen, onthulde het Onderwijsblad eerder al.

‘Sinds de overdracht van het bestuur in juni lopen we er tegenaan dat we niet gemachtigd zijn om de website te beheren en we kunnen ook niet de SvPO-naam claimen’, melden de interim-bestuurders in de nieuwsbrief. ‘Dat maakt dat we overstappen op een nieuwe website en een nieuwe naam. Gelet op de tijdsdruk die daarop zit, is gekozen voor een pragmatische oplossing.’

‘Sinds de overdracht van het bestuur in juni lopen we er tegenaan dat we niet gemachtigd zijn om de website te beheren en we kunnen ook niet de SvPO-naam claimen’

Op meer fronten wordt een andere weg ingeslagen. Het leerlingvolgsysteem en de elektronische leeromgeving Workbook hebben plaatsgemaakt voor Somtoday en VO Content. Verder krijgt elke school een aparte zorg- en examencoördinator. Die taken waren voorheen belegd bij de schoolleider omdat extra functionarissen ten koste zouden gaan van de kleine klassen. Het nieuwe bestuur ziet dat anders: het zijn ‘relevantie portefeuilles waar expertise voor nodig is’. De schoolleiders krijgen zo ook meer tijd voor de onderwijskwaliteit, is de bedoeling.

Tumult

De afgelopen tijd namen ouders van verschillende scholen, waaronder die in Hoorn en Kapelle, het in regionale kranten op voor SvPO. Het bestuur voelt zich daardoor gesterkt. ‘Voor ons is de uitdaging hoe we met behoud van het unieke karakter van onze scholen ook voldoen aan alle wettelijke vereisten’, schrijven de interim-bestuurders. ‘Dat het bestuurlijke tumult van voor de zomer en de predicaten ‘zeer zwak’ ons imago geen goed doen, is evident. Anderzijds, er is geen betere reclame dan tevreden leerlingen en tevreden ouders.’

Lees ook de andere artikelen over de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs op deze site.

Meer nieuws