De SvPO-school in Amsterdam
De SvPO-school in Amsterdam

Beeld: Redactie Onderwijsblad

Svpo: ‘Bestuurders eruit, toezichthouders erbij’

Van drie bestuurders naar één, en meer toezichthouders. Bij de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (Svpo) gaat de organisatiestructuur op de schop, zo heeft oprichter Misha van Denderen gistermiddag aan medewerkers laten weten. Zelf blijft hij aan het roer als voorzitter.

Van Denderen zal ook het nieuw te vormen managementteam leiden, dat bestaat uit de schoolleiders van de acht Svpo-vestigingen. Eind dit jaar moet de nieuwe organisatiestructuur zijn beslag hebben gekregen.

De Svpo-scholen staan juridisch los van elkaar en vormen allemaal een eigen, zelfstandige stichting. Ze maken onderdeel uit van een netwerk van publieke en private stichtingen. De bestuurlijke leiding is in handen van een klein clubje bestuurders die al sinds 2007 betrokken zijn bij de organisatie. Twee collega-bestuurders van het eerste uur, Erik Terheggen en Andries Tijssens, zijn nu vertrokken. Tijssens reageerde niet op een verzoek om toelichting van het Onderwijsblad en Terheggen verwees hiervoor naar het Svpo-bestuur.

Kritiek of klachten

‘Was een vrij strakke leiding in de opbouwfase onontkoombaar, met de omslag kan het bestuur veel meer ruimte geven aan de inbreng van alle betrokkenen van de scholen’, zo schrijft Van Denderen gisteren in de mail aan docenten. ‘De extra toezichthouders zijn bedoeld om de uitgangspunten te bewaken, maar ook om met eventuele kritiek of klachten bij terecht te kunnen. De verwachting is dat in mei de nieuwe toezichthouders benoemd kunnen zijn.’

‘De extra toezichthouders zijn bedoeld om de uitgangspunten te bewaken, maar ook om met eventuele kritiek of klachten bij terecht te kunnen.’

De Onderwijsinspectie uitte eerder kritiek op de organisatiestructuur van Svpo, waarbij er één toezichthouder is die onderdeel is van het bestuur. ‘Het bestuur voldoet weliswaar aan de wet, maar het interne toezicht is hierdoor kwetsbaar en kan weinig tegenwicht bieden. De kwaliteit van het interne toezicht kan verbeteren wanneer het aantal toezichthouders wordt uitgebreid.’ Veel onderwijsinstellingen hebben een dergelijk bestuursmodel al jaren terug ingeruild voor een aparte raad van toezicht.

Onlangs kondigde de Onderwijsinspectie een onderzoek aan naar het netwerk van Svpo-scholen, dat deze maand van start gaat.

Lees ook: De prijs van de kleine klas

Meer nieuws