Net als andere Kunskapsskolan-scholen worstelt het Stella Maris met de online portal.
Net als andere Kunskapsskolan-scholen worstelt het Stella Maris met de online portal.

beeld: pixabay

Stella Maris stopt gedeeltelijk met Kunskapsskolan

Het Stella Maris in Meerssen stopt het komend schooljaar deels met het onderwijsconcept Kunskapsskolan. Drie jaar na de invoering van het systeem hebben leerlingen een forse leerachterstand. De school is door de Onderwijsinspectie als ‘zeer zwak’ beoordeeld.

In 2016 ging de havo/vwo-school in Meerssen over op Kunskapsskolan. Dat Zweedse onderwijsconcept gaat uit van gepersonaliseerd leren (gpl) en werkt met een online portal. Het is de bedoeling dat leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen manier leren en veel persoonlijk contact hebben met docenten, die de rol van coach hebben.

Leerachterstand

Drie jaar na de invoering blijkt dat de leerachterstand bij onder andere de brugklassers enorm is. Ook lag het ziekteverzuim onder docenten vorig jaar op 15 procent. Lang niet alle leraren en leerlingen kunnen overweg met het Zweedse onderwijsconcept. Vandaar dat de school besloten heeft voor circa driehonderd onderbouwleerlingen weer op de reguliere wijze onderwijs te verzorgen. Ongeveer 270 leerlingen blijven gedeeltelijk werken met gepersonaliseerd leren. Sommige vakken krijgen ze op de Zweedse wijze aangeboden, andere – bijvoorbeeld Latijn en natuurkunde – op de reguliere wijze. In de bovenbouw werd nog niet gewerkt met Kunskapsskolan.

Onvoldoende

En dat zal voorlopig ook niet gebeuren. Leerlingen en ouders kregen daags voor de zomervakantie zelf de keuze voorgelegd van wel of niet werken met gepersonaliseerd leren. Kort hierna oordeelde de Onderwijsinspectie dat de havo-afdeling van het Stella Maris ‘zeer zwak’ is, de vwo-tak is ‘onvoldoende’.

‘De schoolleiding is tot nu toe niet bij machte gebleken een beslissing te nemen en daar het personeel achter te verzamelen’

‘Er heerst in de school verdeeldheid over hoe het verder moet met het concept van gepersonaliseerd leren. De schoolleiding is tot nu toe niet bij machte gebleken een beslissing te nemen en daar het personeel achter te verzamelen’, oordeelde de inspectie half juni in haar rapport over Stella Maris. ‘In de leerjaren waarin het gepersonaliseerd leren is ingevoerd – de klassen 1 en 2 en een deel van klas 3 – zijn wegens ziekte dikwijls te weinig leraren aanwezig om de leerlingen goed les te kunnen geven en te coachen. De wel aanwezige leraren kunnen dan in een aantal gevallen niet veel anders dan als ordebewakers optreden op de leerpleinen. Regelmatig moeten zij ook hun toevlucht nemen tot het naar de aula sturen van groepen leerlingen. Van het geven van onderwijs is in die gevallen geen sprake.’

Haperingen

Ook constateert de inspectie forse haperingen bij het werken met de online portal van Kunskapsskolan, die traditionele methodes vervangt. ‘Leerlingen, leraren en ouders geven aan dat de kwaliteit en toegankelijkheid van dit portal zeer wisselend is. Voor veel leerlingen is niet duidelijk wat ze op welk moment voor een vak moeten doen. Doordat een deel van coaches (langdurig) ziek is, ontbreekt het leerlingen regelmatig aan goede begeleiding bij het omgaan met de lesstof.’ Ook andere Kunskapsskolan-scholen worstelen met de portal, zo tekende het Onderwijsblad vorig jaar november al op in het artikel  ‘Maatwerk of misbaksel’. Sindsdien hebben verschillende van hen, waaronder het Kennemer College Beroepsgericht in Heemskerk en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van Heliomare, de samenwerking met Kunskapsskolan Nederland stopgezet.

‘De invoering van gepersonaliseerd leren heeft veel aandacht gevraagd, waardoor de basiskwaliteit in de school minder prioriteit heeft gekregen’

Zo ver wil het Stella Maris in Meerssen nog niet gaan. ‘We hebben van ouders en leerlingen en medewerkers teruggekregen dat zij het prettig vinden om de keuze te hebben tussen regulier en gpl. Deze twee blijven de eerstvolgende jaren naast elkaar bestaan. Voorop staat dat we de kwaliteit van zowel regulier als gpl verbeteren de komende tijd’, laat Imi Lau, de communicatieadviseur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (waaronder Stella Maris valt) per mail weten. Bovendien wees de inspectie niet alleen het gepersonaliseerd leren aan als oorzaak van de slechte beoordeling. Lau: ‘De beoordeling geldt zowel voor de kwaliteit van gpl (niet alleen de invoering) als het reguliere onderwijs in havo en vwo. Echter, de invoering van gpl heeft wel veel aandacht gevraagd, waardoor de basiskwaliteit in de school minder prioriteit heeft gekregen.’ De school onderzoekt de komende tijd hoe groot het aandeel van gpl is bij de slechte inspectieoordelen. ‘We willen benadrukken dat we het als school betreuren dat deze oordelen zijn uitgesproken.’

Interimmer

De locatiedirecteur die de onderwijsmethode destijds invoerde is inmiddels vertrokken en vervangen door interimmer Peter Overgaauw. Stella Maris heeft nog een vestiging in Valkenburg, de leerjaren die daar werken met Kunskapsskolan blijven dat voorlopig doen.

 

Meer nieuws