In vier jaar tijd zijn er zo’n zestig Nederlandse scholen in zee gegaan met het Zweedse onderwijsconcept.
In vier jaar tijd zijn er zo’n zestig Nederlandse scholen in zee gegaan met het Zweedse onderwijsconcept.

Kennemer College stopt met Kunskapsskolan

Het Kennemer College Beroepsgericht in Heemskerk doet het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan de deur uit. Docenten en leerlingen zijn ontevreden over de portal die traditionele methodes vervangt.

Bij Kunskapsskolan (vertaald: kennisschool) Education (KED) krijgen leerlingen niet klassikaal les op één niveau, maar kunnen ze in hun eigen tempo en op verschillende manieren leren. Leerlingen bepalen goeddeels hun eigen rooster en leerdoelen. Het van oorsprong Zweedse onderwijsconcept gaat uit van veel persoonlijk contact met docenten, die op KED-scholen de rol van coach krijgen.

‘Over het portal wordt op verschillende scholen gemopperd’

In vier jaar tijd zijn er zo’n zestig scholen in zee gegaan met Kunskapsskolan Nederland. Nederlandse KED-scholen nemen trainingen, cursussen, een learning portal met ‘leerbronnen’ en een leerlingvolgsysteem af bij Kunskapsskolan Nederland – of elementen uit dit aanbod. Over het portal wordt op verschillende scholen gemopperd, schreef het Onderwijsblad al eerder in het artikel  ‘Maatwerk of misbaksel’.

Dynamisch

In dat stuk uit november 2018 gaf projectleider Hanneke La Rivière van het Kennemer aan dat niet alle collega’s enthousiast zijn over de portal die traditionele methodes vervangt. Maar, zo zei ze: ‘Alles staat er wel in.’ Idee achter de portal is dat verschillende KED-scholen hem verder aanvullen om zo tot een gevarieerd en dynamisch onderwijsaanbod te komen. “Maar op het moment dat je fulltime lesgeeft heb je geen tijd die portal verder aan te vullen”, legt Theo Jaspers, directeur van het Kennemer Beroepsgericht, nu uit. “Bovendien zeggen sommige docenten: Ik ben geen lesontwikkelaar. Dat is toch weer een andere tak van sport, die je beter aan de mensen die daarvoor geleerd hebben kunt overlaten.”

Afscheid

Uit een interne rondgang langs docenten bleek dat vrijwel niemand tevreden is over de portal. Jaspers: “De inhoud sluit niet aan bij de kwaliteit die wij nastreven. Dus dan is het tijd om afscheid te nemen.” Dat de portal ‘dynamisch’ is – oftewel: verder aangekleed moet worden – was bekend toen de school overging op de KED-werkwijze. “Als je van je docenten verlangt dat zij lessen ontwikkelen, moet je ze daar wel de tijd voor geven. Maar wij zijn niet in de positie daarvoor tijd c.q. geld vrij te maken.” Werken met de portal betekent verder veel schermtijd voor leerlingen die hebben aangegeven daar niet van gediend te zijn. De vmbo-leerlingen hebben behoefte aan afwisseling tussen scherm en boek, bleek uit een andere interne rondgang.

‘Wij gaan niet terug naar werken in een bus-opstelling zoals vijftien jaar geleden’

De samenwerking tussen het Kennemer College Beroepsgericht en Kunskapsskolan Nederland stopt met ingang van volgend schooljaar. De portal gaat de deur uit, secties mogen weer hun eigen methode kiezen. Daarnaast gaan de lessen die nu 20 minuten duren straks 60 minuten tellen, en wordt het kwartiertje coaching dat elke leerling nu wekelijks van een docent krijgt uitgekleed. Ook stopt de dagafsluiting en wordt de dagstart versoberd. “Dat betekent niet dat wij teruggaan naar werken in een bus-opstelling zoals vijftien jaar geleden”, zegt directeur Jaspers.

Kwaliteit

Het Kennemer Beroepsgericht was één van de eerste KED-scholen in Nederland. De oud-directeur van de school, Marleen Lemstra, werkt nu voor Kunskapsskolan Nederland. Vertegenwoordigers van de school spraken op opeenvolgende jaarcongressen van Kunskapsskolan. In het programma van het KED-congres van 2019 komt het Kennemer Beroepsgericht voor het eerst niet meer voor.

De mavo-locatie van het Kennemer College werkt ook met KED en stopt nog niet. Jaspers: “Zij doen hun eigen onderzoek naar de kwaliteit van de portal.”

Meer nieuws