Medewerkers voerden actie tegen de snelle sluiting van het Hoenderloo College. De belofte de school open te houden totdat alle leerlingen een nieuwe plek gevonden hadden, blijkt Pluryn niet waar te hebben gemaakt.
Medewerkers voerden actie tegen de snelle sluiting van het Hoenderloo College. De belofte de school open te houden totdat alle leerlingen een nieuwe plek gevonden hadden, blijkt Pluryn niet waar te hebben gemaakt.

Beeld: Angeliek de Jonge

‘Sluiting Hoenderloo College heeft grote gevolgen’

De sluiting van het Hoenderloo College heeft de jongeren en de medewerkers onnodig beschadigd. Bovendien heeft die grote maatschappelijke gevolgen. Dat brachten vakbonden naar voren tijdens de evaluatie met het bestuur Pluryn.

Vorig jaar december kondigde zorgaanbieder Pluryn aan dat vanwege miljoenenverliezen zowel de scholen als internaten in Hoenderloo en Deelen hun deuren moesten sluiten. Voor ruim tweehonderd kinderen met zeer complexe problematieken moest op stel en sprong een andere plek gevonden worden. Bovendien lag er geen sociaal plan voor het personeel van de Hoenderloo Groep. Dit leidde tot acties, georganiseerd door de vakbonden, waarna Pluryn meer tijd beloofde. Inmiddels heeft de instelling de poorten definitief gesloten.

Superkanjers

“Het is zo triest hoe alles is gelopen. Er waren zeventien onderhandelingsrondes nodig voor een fatsoenlijk sociaal plan en een sluitingsplan op tafel lagen”, vertelt AOb-bestuurder Philippe Abbing. “Het vertrouwen is diep geschaad bij de medewerkers. Van de 82 zijn er 27 bij Pluryn gebleven. Elf medewerkers zitten thuis, de rest heeft een andere baan elders aanvaard. Dit zijn stuk voor stuk superkanjers, die weten hoe ze deze jongeren kunnen aanzetten tot leren. Het is doodzonde dat veel medewerkers niet alleen afscheid hebben genomen van Pluryn, maar ook van het werken met deze doelgroep. Daardoor gaat veel kennis en ervaring verloren.”

‘Het is doodzonde dat veel medewerkers niet alleen afscheid hebben genomen van Pluryn, maar ook van het werken met deze doelgroep’

In de zorg zijn de cijfers volgens FNV ook dramatisch: van de 358 medewerkers heeft meer dan de helft ontslag genomen, vaak zonder een regeling af te wachten. De vraag is hoe het met Pluryn verder gaat. Abbing: “Eén onderwijsinstelling is al verzelfstandigd en Pluryn denkt na wat te doen met de andere vso-scholen, mogelijk ook verzelfstandiging. Dat kan niet zomaar zonder onze betrokkenheid.”

Erg ingrijpend

Pluryn is ervan overtuigd dat sluiting van de Hoenderloo Groep in het belang is van goede zorg voor jongeren en de continuïteit van heel Pluryn, zo staat er in een nieuwsbericht op de website. Bestuursvoorzitter Karel Verweij: ‘We begrijpen heel goed dat de sluiting erg ingrijpend is. Maar Pluryn neemt zijn verantwoordelijkheid en laat geen kind tussen wal en schip vallen.’

De belofte de scholen open te houden totdat alle leerlingen een nieuwe plek gevonden hadden, blijkt Pluryn echter niet waar te hebben gemaakt. Begin december beantwoordde Onderwijsminister Arie Slob Kamervragen van Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) naar aanleiding van een artikel in de Stentor. In september zaten 49 kinderen thuis te wachten op een geschikte onderwijsplek en pas op 16 oktober heeft de laatste jongere die gekregen. ‘Deze kinderen zijn wéér de dupe van wanbestuur, maar ook van een overheid die wegkijkt. Een conclusie om piswoest van te worden’, schrijft Westerveld in een tweet.

‘Een prachtige voorziening is ontmanteld, een kwetsbare groep jongeren geschoffeerd en de medewerkers raakten gedemotiveerd. En dat, terwijl de sluiting niet had gehoeven’

AOb-bestuurder Philippe Abbing: “Het is zo schrijnend allemaal. Een prachtige voorziening is ontmanteld, een kwetsbare groep jongeren geschoffeerd en de medewerkers raakten gedemotiveerd. En dat, terwijl de sluiting niet had gehoeven. Er is op basis van financiële cijfers een keuze gemaakt, terwijl het bestuur dit ook bij de overheid had kunnen aankaarten. De zorg voor deze jongeren is een maatschappelijk probleem. Het sluiten van een grote residentiële instelling heeft grote gevolgen, omdat andere instellingen deze jongeren moeten opvangen en die hebben het al zwaar.”

Instorten

De decentralisatie die in 2015 in gang is gezet, waarbij gemeenten het geld verdelen, pakt met name negatief uit voor grote instellingen die intensieve zorg bieden aan de meest kwetsbare doelgroep. Zij hebben vaak te maken met verschillende gemeentes en dus verschillende regels voor aanbesteding.

Deze marktwerking, waarbij instellingen met elkaar concurreren in tarieven, heeft grote gevolgen. Volgens recent onderzoek van Jeugdzorg Nederland draait een derde van de instellingen verlies en staat ‘het fundament van de jeugdhulp op instorten’. Naast Pluryn zijn andere grote jeugdinstellingen zoals Juzt in Brabant al omgevallen. Omdat complexe hulp weinig geld opbrengt, staan andere aanbieders niet te springen.

“Dat is dieptriest”, zegt Abbing. “Leerlingen kunnen niet meer in de buurt naar school en worden over heel Nederland verspreid. Het gaat om een doelgroep die al zoveel heeft meegemaakt voordat ze op deze plek kwam. Een nieuwe verhuizing werkt nog jarenlang na.” Abbing heeft de oplossing ook niet. “Maar de politiek zal zich moeten buigen over een nieuw systeem.”

Lees ook: ‘Emoties lopen hoog op bij personeel Hoenderloo’

 

Meer nieuws