Het Dominicus College in Nijmegen, een uniek voorbeeld van passend onderwijs, moet dicht vanwege krimp in de regio.
Het Dominicus College in Nijmegen, een uniek voorbeeld van passend onderwijs, moet dicht vanwege krimp in de regio.

Sluiting Dominicus College gaat definitief door

Het Dominicus College in Nijmegen, waar leerlingen met en zonder beperking samen onderwijs volgen, moet volgend jaar voorgoed de deuren sluiten. Ook het beroep dat de medezeggenschapsraad bij de Ondernemingskamer tegen dit besluit heeft ingediend, mocht niet baten.

Omdat het aantal leerlingen in de regio terugloopt, wil schoolbestuur @voCampus het Dominicus College in Nijmegen per 1 augustus 2024 sluiten. Ook voor de Monnikskap, de afdeling voor leerlingen met een beperking of chronische ziekte, is hier dan geen plek meer. De voorgenomen sluiting leidde tot felle protesten van leerlingen, ouders en de medezeggenschapsraad. Het concept waar leerlingen met en zonder beperking samen havo/vwo volgen, is uniek in Nederland.

De mr van het Dominicus College vocht het besluit aan bij de landelijke commissie onderwijsgeschillen. De commissie oordeelde in haar uitspraak van 29 augustus dat het bestuur in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen en dat dit daarom in stand kan blijven. De Ondernemingskamer volgt het oordeel van de commissie in haar uitspraak van 28 december.

Onzeker

Het betekent dat het proces om de school te sluiten, definitief doorgaat. Tom Hooft van Huysduynen, vice-voorzitter van de mr, is teleurgesteld over de uitspraak en de motivering van de Ondernemingskamer. Hij maakt zich zorgen over het verdere verloop. Zo is het volgens hem nog heel onzeker of de nieuwbouw bij het Kandinsky College voor de Monnikskap op tijd klaar is. Het is verder niet zeker of alle leerlingen terechtkunnen op de school van hun profielkeuze en er is nog niet voor alle personeelsleden een plek gevonden die ze passend vinden. “Als ze het Dominicus twee jaar meer tijd hadden gegeven, hadden alle leerlingen hier netjes hun schoolcarrière kunnen afsluiten. Maar ook hier had het bestuur geen oren naar.”

Het bestuur @voCampus heeft eerder al concrete toezeggingen gedaan om het voortbestaan van de Monnikskap te garanderen. ‘De continuïteit van het onderwijs op het Dominicus College en de zorg voor leerlingen en medewerkers houden prioriteit voor de organisatie’, schrijft het bestuur nu in een reactie op de website.

Zie ook: Het Dominicus is de moeite waard om voor te vechten

Meer nieuws