Minister Slob schrapt dit jaar de centrale eindexamens vanwege het coronavirus.
Minister Slob schrapt dit jaar de centrale eindexamens vanwege het coronavirus.

Beeld: Typetank

Slob zet streep door centrale eindexamens

De centraal schriftelijke eindexamens die vmbo’ers, havo- en vwo-leerlingen in mei zouden maken, gaan niet door. Dat heeft minister Arie Slob besloten. “Het was onvermijdelijk en is een verstandig besluit”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. Door de eindexamens te schrappen hebben scholen meer tijd om de examens goed en veilig te organiseren.

Dit jaar zouden scholieren zich tussen 7 en 23 mei buigen over de centrale eindexamens, de twee spannendste weken van het jaar voor het voortgezet onderwijs. Nu zullen ze deze eindexamens niet maken vanwege alle maatregelen om het coronavirus te beteugelen. De minister komt daarmee terug op zijn eerdere besluit van vorige week waarin hij juist aankondigde dat de examens zoveel mogelijk moesten doorgaan.

Schoolexamen is eindcijfer

Slob schrapt alle centrale examens, dus ook de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in het vmbo-basisberoep en vmbo-kaderberoep. De maatregel geldt ook voor het volwassenenonderwijs (vavo). ‘De impact van dit besluit is zeer omvangrijk’, schrijft Slob in zijn brief aan de Kamer. Toch kan hij op dit moment niet anders, omdat ‘onvoldoende geborgd is’ dat alle leerlingen een goede voorbereiding krijgen op hun eindexamen. De schoolexamens die normaal de helft van het eindcijfer bepalen van scholieren, gaan nu wel als het hele eindcijfer meetellen. ‘De schoolexamens vormen de basis van het diploma dit jaar’, schrijft de minister. Het overgrote deel van de schoolexamens is al eerder in het schooljaar afgenomen. Docenten kunnen dus wel een afweging maken over de scholieren.

‘De impact van dit besluit is zeer omvangrijk’

Door de eindexamens te schrappen, geeft de minister scholen meer tijd om de schoolexamens op een later moment af te nemen. Tot begin juni kunnen scholen hun schoolexamens afnemen en Slob benadrukt dat er nu geen noodzaak is om daar dus deze week al mee te beginnen. Scholen krijgen tijd om na te denken over hoe ze de schoolexamens gaan afnemen en de minister roept op om dit zoveel mogelijk op afstand te doen, bijvoorbeeld met beeldbellen. De AOb en de andere bonden geven scholen het dringende advies om de schoolexamens zoveel mogelijk digitaal en op afstand af te nemen tot 6 april. Tot die tijd adviseert de bond in ieder geval geen fysieke examens te houden.

Zorgen

Stolk had samen met de andere bonden en werkgeversraden overleg met de minister. “Wij hebben daar de zorgen gedeeld die leven bij onze leden”, zegt de AOb-voorzitter. “Je moet dan denken aan bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s voor de leerlingen en het onderwijspersoneel. Met de de nieuwe maatregelen die gisteren bekend werden, is het ondenkbaar dat scholen nu schoolexamens moeten afnemen. Vandaar ook onze oproep gisteren aan de minister.” Ook de voorbereiding van de examenkandidaten was een punt van onzekerheid en onrust bij docenten, merkte Stolk. “Onder deze omstandigheden een eindexamen voorbereiden, is niet niks. Dit besluit van de minister was onvermijdelijk.”

‘Onder deze omstandigheden een eindexamen voorbereiden, is niet niks. Dit besluit van de minister was onvermijdelijk’

Vlak voor het weekend stuurde de AOb naar alle leden een enquête. Tot gisteren konden leraren en onderwijsondersteuners de enquête invullen. De resultaten uit de open vragen bevestigen dat onderwijspersoneel met examenklassen vooral duidelijkheid wilde van de minister over het wel of niet doorgaan van examens. Daarnaast gaven leden aan tijd, vertrouwen en oog voor de gezondheid van het onderwijspersoneel te willen. Zij merken dat het inrichten van afstandsonderwijs zorgt voor veel werkdruk en dat het soms lastig met hun privé-situatie is te combineren. De onderwijskwaliteit daalt, ook omdat docenten minder goed zicht hebben op wat leerlingen doen en is het een opgave om ze gemotiveerd te houden.

Uitwerking

In zijn brief laat Slob weten dat hij op een later moment meer details bekendmaakt. Bijvoorbeeld over de slaag-zakregeling en de deadlines voor het inleveren van de scores van de schoolexamens. Scholieren krijgen daarnaast meer tijd om een vervolgstudie te kiezen. De aanmeldtermijn voor hbo-en wo-studies verschuift met één maand naar 1 juni. Leerlingen die naar het mbo gaan moeten zich voor 1 mei aanmelden, ook daarvoor krijgen ze één maand meer de tijd dan normaal.

Lees de Kamerbrief van minister Slob via deze link. Bekijk hieronder het filmpje met daarin AOb-bestuurder Henrik de Moel.

Meer nieuws