Beeld: Rijksoverheid

Minister: examens gaan zoveel mogelijk door

Het afnemen van school- en eindexamens op middelbare scholen moet zoveel mogelijk doorgaan. Onderwijsminister Slob geeft scholen daarom de ruimte om examens af te nemen. Wel moeten ze zich aan strenge regels houden die zijn afgestemd met het RIVM.

Dat laat de minister vandaag weten. Afgelopen zondag kondigde Slob tijdens de persconferentie al aan dat hij druk bezig is om oplossingen te zoeken voor de examenklassen.

Strakke regels

Vandaag ontvouwt hij zijn plannen in een brief. Als de examenleerlingen in de school zijn om hun schoolexamen te maken gelden strakke regels die het RIVM heeft opgesteld. Zo mogen alleen de leraren en leerlingen aanwezig zijn die geen enkele gezondheidsklacht hebben. Anders moeten zij thuisblijven. Ook moet de afstand tussen hen op school 1,5 meter zijn en moeten leerlingen zoveel mogelijk verspreid door het schoolgebouw zitten in kleine groepen.

De minister schrijft dat deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school niet verplicht is, maar dat van leerlingen die nergens last van hebben mag worden verwacht dat zij deelnemen aan de schoolexamens. Zij mogen erop vertrouwen dat de school zich houdt aan de strenge regels van het RIVM. Scholen maken hier voor het onderwijspersoneel aparte afspraken over. Wel benadrukt de minister dat zieke of kwetsbare leerlingen niet uit angst voor het niet-halen van hun diploma naar school moeten komen. Zij krijgen de mogelijkheid van scholen om examens later in te halen.

Slob: Van leerlingen zonder gezondheidsklachten mag worden verwacht dat zij deelnemen aan de schoolexamens

Vmbo

Op vmbo’s starten de centraal schriftelijke en praktische examens al op 30 maart. Het gaat om leerlingen die vmbo-basis, vmbo-kader of de gemengde leerweg volgen. Slob schrijft dat deze examens een flexibele datum hebben en dus verplaatst kunnen worden. Wel krijgen scholen de mogelijkheid om de examens vanaf 30 maart af te nemen, als ze zich maar houden aan de RIVM-richtlijnen. Datzelfde geldt voor de voorbereiding op praktijkexamens.

PTA en aanleveren cijfers

Het ministerie zal daarnaast coulant zijn als er vertraging is bij het aanleveren van cijfers van de schoolexamens. Scholen krijgen hiervoor meer tijd. Wel moeten alle schoolexamens zijn afgerond voordat leerlingen aan hun centraal examen mogen beginnen. Daarnaast krijgen scholen ruimte om – met instemming van de mr – het programma van toetsing en afsluiting (PTA) aan te passen Lees de handreiking van de VO-raad met extra uitleg over de aanpassing van het PTA.door examens in een andere vorm af te nemen, zolang de einddoelen maar worden gehaald. Slob roept mr’en op hieraan zoveel mogelijk mee te werken.

Als examenleerlingen hun schoolexamens hebben afgerond, volgt altijd het centraal eindexamen. Dit jaar staan deze examens gepland voor 7 mei tot en met 25 mei en deze gaan vooralsnog door. Slob schrijft dat hij een nieuwe afweging zal maken als blijkt dat scholen hun deuren langer gesloten moeten houden. De minister zal scholen hierover uiterlijk 6 april inlichten.

Dit jaar zijn de centrale schriftelijke eindexamens tussen 7 mei en met 25 mei. Vooralsnog gaat dit door.

Ingewikkeld

AOb-bestuurder Henrik de Moel vindt het verstandig dat scholen meer tijd krijgen voor het aanleveren van schoolexamen-cijfers en ruimte voor het aanpassen van het PTA. “Maar”, zegt De Moel, “het blijft nog steeds een ingewikkeld verhaal om alles te bolwerken. Onze leden en ook de leerlingen zitten nog steeds met heel veel vragen. De gezondheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen staat voorop. Gezien het aantal zieke collega’s en leerlingen en de strenge regels van het RIVM zal het per school verschillen wat er mogelijk is.”

Bekijk ook onze veelgestelde vragen. Het RIVM publiceert later de richtlijnen voor het onderwijs. De Rijksoverheid heeft over de examens een eigen veelgestelde vragen gemaakt. Die vind je via deze link. Lees ook het document van de VO-raad over het aanpassen van PTA’s met extra uitleg. 

Meer nieuws