Een deel van de loonruimte kan gebruikt worden als dertiende maand.
Een deel van de loonruimte kan gebruikt worden als dertiende maand.

Beeld: Pixabay

Slob komt zo snel mogelijk met wet die rekentoets afschaft

Onderwijsminister Arie Slob gaat zo snel mogelijk een wetsvoorstel indienen dat ervoor zorgt dat de rekentoets in het voortgezet onderwijs verleden tijd is. Het betekent dat scholieren vanaf volgend schooljaar, 2019-2020, geen rekentoets meer hoeven te maken om hun diploma te halen.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Hij komt hiermee tegemoet aan de wensen van coalitiepartijen CDA en D66 die eerder moties indienden om de toets af te schaffen. Slob pleitte daarvoor juist nog voor een rekentoets die scholen zelf mogen maken en die ook meetelt voor het diploma.

Spoedig

Na de zomer kan de Kamer het wetsvoorstel verwachten, schrijft Slob. Om scholieren op middelbare scholen vanaf 2019-2020 daadwerkelijk zonder rekentoets een diploma te laten halen is een spoedige behandeling van de Kamer nodig, aldus de minister.

Scholen moeten het vak rekenen integreren met het vak wiskunde en andere schoolvakken. In de onderbouw krijgen leerlingen bijscholing in het rekenen en in de bovenbouw moeten ze de vaardigheden onderhouden. Dat is een wens van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW).

Het kost scholen tijd voordat het rekenen volledig in de schoolvakken is opgenomen. Het is de vraag hoe het rekenniveau van de leerlingen in de tussentijd op peil blijft. Vooral het niveau van leerlingen die geen examen doen in wiskunde. Slob schrijft dat hij daarover gaat overleggen met de VO-raad, de vertegenwoordiger van de schoolbesturen. Ook ondersteunt hij een oproep van de NVvW aan scholen om aandacht aan het rekenen te blijven besteden.

Mbo

In het mbo blijft de rekentoets wel bestaan. De toets moet alleen beter aansluiten op de mbo-opleidingen en het toekomstige beroep van de studenten, zodat ze zien wat ze aan de vaardigheden hebben en deze ook daadwerkelijk kunnen gebruiken.

Slob laat in zijn brief weten dat hij het vanaf volgend schooljaar mogelijk maakt om een eigen rekentoets af te nemen per mbo-instelling naast het al bestaande digitale centrale examen. Deze toetsen tellen pas mee vanaf 2020-2021. Volgend schooljaar hoeven mbo-studenten de toets alleen af te leggen.

Toelatingsexamens voor het mbo vindt de minister geen goed idee. Hij reageert daarmee op geluiden uit de sector om zo het rekenniveau te peilen van toekomstige studenten als de toets in het voortgezet onderwijs afgeschaft wordt. De minister denkt dat diagnostische toetsen, die studenten nu al maken voor hun studiekeuzes, uitkomst kunnen bieden.

Meer nieuws