D66 en CDA hebben moties ingediend om de rekentoets af te schaffen in het voortgezet onderwijs.
D66 en CDA hebben moties ingediend om de rekentoets af te schaffen in het voortgezet onderwijs.

Beeld: Pixabay

Kamer wil geen rekentoets in voortgezet onderwijs

Coalitiepartijen CDA en D66 zien niks in het plan van Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) voor een nieuwe rekentoets in het voortgezet onderwijs. Kamerleden Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66) dienden deze week twee moties in waarin ze vragen om zo snel mogelijke afschaffing van de toets.

Een week eerder bleek al tijdens een debat dat de minister niet genoeg steun had voor zijn plan in het voortgezet onderwijs. Het CDA, D66, maar ook andere partijen zoals de PvdA en GroenLinks zien niks in weer een nieuwe toets.

Slob maakte in november met een brief aan de Kamer bekend dat de landelijke rekentoets wordt afgeschaft en dat scholen zelf een toets mogen maken en zelf bepalen op hoeveel momenten ze toetsen. Wel blijft de toets in het plan van Slob meetellen voor het diploma als onderdeel van de schoolexamens.

Intregreren

Tijdens het debat op 23 januari bleek dat Slob waarschijnlijk geen meerderheid krijgt voor zijn plan. Alleen zijn eigen partij de ChristenUnie en VVD zijn voor. Het CDA en D66 steunen hun coalitiepartner niet. Zij willen dat het vak rekenen geïntegreerd wordt in het vak wiskunde en andere schoolvakken. In de onderbouw worden leerlingen bijgeschoold in het rekenen, in de bovenbouw onderhouden ze hun vaardigheden, zo stellen de partijen ook voor in hun moties. Dit is precies wat de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) voorstelt.

Haags plan

‘De oplossing voor goed rekenen is goed rekenonderwijs’, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen in het debat. ‘Er ligt een gedragen voorstel voor beter rekenonderwijs van de wiskundeleraren zelf. D66 begrijpt niet waarom de minister niet luistert naar de leraar en met een nieuw Haags plan komt.’ Ook Rog reageerde afwijzend: ‘Het CDA wil de focus op het onderwijs en niet weer op een nieuwe toets. We wijzen het schoolexamen af waar de minister mee komt.’

Slob bleef bij zijn standpunt en wil ‘een zichtbaar cijfer voor rekenen’. Volgende week stemt de Kamer over de moties.

In het mbo blijft de rekentoets wel en deze wordt beroepsgericht. Zo zien studenten duidelijker wat ze aan rekenen hebben voor hun opleiding.

Meer nieuws