Scholen mogen zelf hun rekentoetsen gaan maken. Die toetsen zijn onderdeel van het schoolexamen en tellen mee voor het diploma in zowel het vo als mbo.
Scholen mogen zelf hun rekentoetsen gaan maken. Die toetsen zijn onderdeel van het schoolexamen en tellen mee voor het diploma in zowel het vo als mbo.

Beeld: Pixabay

Rekenen telt mee voor diploma als onderdeel schoolexamens

Middelbare scholen en mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekentoetsen maken en bepalen hoe zij het vak rekenen op hun school invullen. Het vak wordt onderdeel van de schoolexamens en telt straks op alle schoolniveaus mee voor het diploma.

‘Om goede rekenvaardigheden van leerlingen in het vo en studenten in het mbo te waarborgen, is het van belang dat rekenen een duurzame plek in het curriculum en de uitslagbepaling krijgt.’ Dat schrijven onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) in een brief die afgelopen vrijdag is verstuurd aan de Tweede Kamer. In de brief maken de ministers hun langverwachte plannen voor het vak rekenen bekend.

Aan de landelijke rekentoets -die nu niet meetelt voor het eindexamen- komt met de nieuwe plannen een eind. Voortaan mogen scholen zelf de rekentoetsen maken en bepalen wanneer en op hoeveel momenten zij toetsen. Scholen krijgen ook de vrijheid om er één vak van te maken of rekenen in andere vakken te integreren. In het voortgezet onderwijs wordt het onderdeel van het PTA, het programma voor toetsing en afsluiting.

Mbo-instellingen krijgen net als middelbare scholen vrijheid om zelf hun eigen instellingsexamens te maken. Instellingen zouden bijvoorbeeld een speciaal reken-examen kunnen maken voor studenten zorg of techniek.

Diploma

De ministers kondigen aan dat het cijfer voor rekenen nog niet meteen meetelt voor het diploma omdat scholen zich moeten voorbereiden op het nieuwe beleid. Het cijfer telt pas mee voor vo-leerlingen die in 2019-2020 in het voorlaatste examenjaar zitten en zij mogen niet lager halen dan een 4, net als bij andere examenvakken. Ook wordt het cijfer apart vermeld op de cijferlijst. In het mbo zullen huidige studenten er ook nog niet mee te maken krijgen. Rekenen telt in deze onderwijssector pas vanaf 2019-2020 mee voor studenten (niveau 2 tot en met 4) die beginnen aan een opleiding. Ook zij moeten minimaal een 4 halen voor rekenen.

‘Een nieuwe aflevering in de soap van de rekentoets’

De nieuwe plannen van de onderwijsministers voor het rekenen zijn een voorschot op de curriculumvernieuwing en gelden ook totdat er een nieuw curriculum is.

Duidelijkheid

AOb-bestuurder mbo Tamar van Gelder is blij dat het ministerie het mbo duidelijkheid geeft over de rekentoets en dat scholen nu zelf mogen bepalen hoe ze het rekenonderwijs toetsen en aanbieden. “Dat is zeker in het mbo heel goed met alle verschillende richtingen.” Van Gelder is ook blij dat de toets gaat meetellen voor het diploma. “Nu doen studenten namelijk mee aan een toetscircus voor het vak rekenen, maar het telt niet mee voor hun diploma. Dat is niet goed voor de motivatie.” Wel vindt Van Gelder het ‘raar’ dat mbo-studenten een 4 mogen halen voor de rekentoets. “Met een onvoldoende kun je alsnog je diploma halen.”

“Een nieuwe aflevering in de soap van de rekentoets.” Zo noemt AOb-hoofdbestuurder voortgezet onderwijs Henrik de Moel de brief van de ministers. Het onderbrengen van de rekentoets in het schoolexamen vindt De Moel op zich geen slecht idee. “Maar ik zie dat mijn collega’s constante wijzigingen met het rekenen heel vervelend vinden. Ook deze maatregel zal weer veel werk betekenen.”

Wiskundeleraren

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) vindt dat de plannen van de ministers te veel focussen op het toetsen en niet op het rekenonderwijs zelf. De vereniging was altijd zeer kritisch over de landelijke rekentoets en pleit voor een zo snel mogelijke integratie van rekenlessen bij het vak wiskunde. Op die manier kunnen leerlingen het juiste niveau halen en behouden. Leerlingen hebben meer aan goed rekenonderwijs dan een eenmalige toets, vindt de vereniging.

Ook Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) vinden dat de minister te veel op het toetsen blijft hangen in plaats van goed rekenonderwijs.

Lees ook: Schoolbesturen vo en mbo willen platform ‘rekenen’

Meer nieuws