Het ministerie moet de schoolbesturen ondersteunen bij een platform voor rekenen.
Het ministerie moet de schoolbesturen ondersteunen bij een platform voor rekenen.

Beeld: Pixabay

Schoolbesturen vo en mbo willen platform ‘rekenen’

De schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en het mbo willen samen een platform oprichten om de kwaliteit van de rekenexamens te garanderen en te controleren. Het ministerie moet ze hierin ondersteunen, melden de besturen nadat de onderwijsministers eerder duidelijkheid gaven over het nieuwe rekenbeleid.

Vorige week maakten de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) bekend dat scholen voortaan zelf een school- of instellingsexamen voor rekenen mogen maken en het vak naar eigen inzicht kunnen invullen. Aan de landelijke rekentoets komt een eind.

Middelbare scholen en mbo-instellingen zijn bezorgd. Ze vinden dat de rekenexamens op deze manier niet goed vergelijkbaar zijn en dat niet komt vast te staan of een leerling of student over de vereiste rekenvaardigheden beschikt.

Kwaliteit

Ze pleiten daarom voor een platform waarin de rekenopgaven worden gemaakt, ontwikkeld en gecontroleerd. Scholen kunnen eigen opgaven insturen. De kwaliteit vaststellen is belangrijk, omdat mbo-scholen een onderhoudsplicht hebben als het om rekenen gaat. ‘Het is onaanvaardbaar als zij zich gedwongen zouden voelen om instromende vo’ers voorafgaand aan de beroepsopleiding toelatingstoetsen rekenen af te nemen’, aldus de besturen in een brief aan de Tweede Kamer.

De schoolbesturen willen dat het ministerie financiële ondersteuning geeft om het platform op te richten. ‘Wij verwachten dat de overheid haast maakt met het nader uitwerken van het beleid en zo spoedig mogelijk de randvoorwaarden realiseert om het platform met rekenopgaven en examens in te richten’, zo schrijven de besturen.

Meer nieuws