Beeld: Livestream Tweede Kamer

Slob komt toch met geld voor ‘onverwachte’ zij-instromers

Voor schoolbesturen die subsidie willen voor het aanstellen van zij-instromers komt alsnog geld beschikbaar, mits aanvragen voor 29 augustus zijn ingediend. Onderwijsminister Arie Slob heeft het subsidiebedrag verhoogd en zal zich zo nodig inzetten om meer budget te zoeken.

Het Onderwijsblad berichtte eind augustus dat de subsidie voor zij-instromers ‘on hold’ was gezet. Een brief waarin minister Slob meldde dat het subsidieplafond was bereikt zorgde voor veel onrust onder schoolbesturen. Het gaat om een bedrag van 20 duizend euro per zij-instromer.
Kamerleden van GroenLinks, de PvdA en de SP stelden Slob begin deze maand Kamervragen omdat ze wilden weten hoe het kon dat de subsidiepot leeg was, terwijl er sprake is van een lerarentekort.
In een brief aan de Tweede Kamer laat Slob nu weten alle openstaande aanvragen uit het primair onderwijs die zijn ingediend tot 29 augustus, toe te kennen. Het aantal aanvragen is flink gestegen, aldus Slob, vooral in het primair onderwijs. ‘Uiteraard hadden we een stijging voorzien, maar niet in die mate.’

Onrust

In de Kamervragen wijst de oppositie erop dat het niet voor het eerst is dat op scholen onrust is uitgebroken over de subsidie. In september 2018 ontving scholenstichting Het Sticht een mail dat hun aanvraag mogelijk werd afgewezen omdat het subsidieplafond bijna was bereikt. De kans bestaat dat scholen die onzeker zijn over hun budget mensen afwijzen die met een traject voor zij-instroom willen beginnen.

 Minister Slob: ‘Uiteraard hadden we een stijging voorzien, maar niet in die mate’

Dekking

De minister verhoogt nu het subsidieplafond, zodat meer aanvragen toegekend kunnen worden. Ook laat hij de Kamer weten dat hij zich zal inzetten om geld te vinden voor aanvragen na 29 augustus. Of dat daadwerkelijk lukt is dus onzeker. In zijn brief meldt de minister dat hij aan het bekijken is hoe de zij-instroom om de lange termijn goed geregeld kan worden. Hij overweegt de route in het opleidingsstelsel te integreren.

Meer nieuws