Bij de scholenstichting Het Sticht kregen ze te horen dat de subsidiepot voor zij-instromers bijna leeg is ondanks het lerarentekort.
Bij de scholenstichting Het Sticht kregen ze te horen dat de subsidiepot voor zij-instromers bijna leeg is ondanks het lerarentekort.

Beeld: Typetank

Subsidie voor zij-instromers primair onderwijs bijna op

De subsidiepot voor zij-instromers in het primair onderwijs is zo goed als leeg. Medewerker personeelszaken Barbera Cantor bij scholenstichting Het Sticht ontving een email dat haar aanvraag mogelijk wordt afgewezen omdat het ‘subsidieplafond bijna is bereikt'. “Ik vind dit heel krom, zeker gezien het lerarentekort dat er is.”

Bij scholenstichting Het Sticht in de regio Zeist zijn in augustus twee zij-instromers aangenomen die nu op twee verschillende basisscholen lesgeven. Pas nadat de zij-instromers zijn gestart kunnen basisscholen subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten. Zij-instromers hebben namelijk begeleiding en scholing nodig om hun onderwijsbevoegdheid binnen twee jaar te halen. Scholen krijgen daarvoor een tegemoetkoming. “Het gaat om 20 duizend euro per zij-instromer”, zegt Cantor.

Begin deze maand vroeg Cantor de subsidie voor haar schoolbestuur aan. Ze kreeg deze week nul op het rekest. Een medewerker van de Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO) mailde dat het mogelijk is dat haar aanvraag voor subsidie wordt afgewezen. In de email verwijst DUO naar het subsidieplafond dat bijna is bereikt voor de sector primair onderwijs. DUO kon daarom de aanvraag nog niet in behandeling nemen.

Kamervragen

Inmiddels heeft Peter Kwint, Kamerlid voor de SP, op vrijdag 21 september Kamervragen gesteld aan minister Arie Slob (ChristenUnie) over de kwestie. Hij noemt het op Twitter onacceptabel dat scholen te horen krijgen dat het geld op is, terwijl het lerarentekort het onderwijs in een grote crisis stort.

“Wij staan nu op de rem met het werven van nieuwe zij-instromers”, zegt Cantor. “Het is erg onzeker of we de subsidie krijgen. We zouden graag verder willen met het opleiden van leerkrachten en merken ook dat het lerarentekort nijpend is. Dus deze afwijzing verbaast ons erg. Voorlopig nemen we even niemand aan totdat duidelijk is hoe het zit.”

‘We zouden graag verder willen met het opleiden van leerkrachten en merken ook dat het lerarentekort nijpend is. Dus deze afwijzing verbaast ons erg’

DUO bevestigt dat het subsidieplafond voor het primair onderwijs bijna is bereikt. Woordvoerder Tea Jonkman: “Op 15 oktober nemen we de subsidies onder de loep. Als er voor een onderwijssector minder aanvragen zijn dan dat er geld beschikbaar is, wordt dit geld over de overige sectoren verdeeld”, zegt Jonkman. Op de website van DUO staat dat ook voor het mbo geen zij-instroomsubsidie meer beschikbaar is. In het verleden zijn de gelden tussentijds aangevuld. Jonkman: “Of dat nu weer gaat gebeuren is aan het ministerie van Onderwijs.”

Gemiste kans

“Dit is heel jammer”, reageert AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Zo lopen we dus mensen mis voor het primair onderwijs waar ze nu door het lerarentekort juist zo hard nodig zijn. Dit zijn mensen die al besloten hebben zich te laten omscholen. Op deze manier worden weer drempels opgeworpen. Ik verwacht dat dit bovenaan het prioriteitenlijstje staat van minister Slob.”

Meer nieuws