Scholengroep LVO komt deels terug op het besluit om 125 medewerkers te verplaatsen naar scholen buiten Maastricht.
Scholengroep LVO komt deels terug op het besluit om 125 medewerkers te verplaatsen naar scholen buiten Maastricht.

Beeld: Typetank

Scholengroep LVO verplaatst “aanzienlijk minder” leraren

De scholenstichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) verplaatst volgend schooljaar minder medewerkers naar scholen buiten Maastricht dan eerder is aangekondigd. Het college van bestuur gaat extra geld inzetten om de personeelsreductie in fases te laten verlopen, zo laat een LVO-woordvoerder weten.

Om hoeveel medewerkers het precies gaat kan de woordvoerder niet zeggen. Wel dat het om “aanzienlijk minder medewerkers” gaat dan eerder bekend werd.

Net voor de meivakantie kregen 125 medewerkers bij LVO te horen dat ze moeten verhuizen naar een andere schoollocatie buiten Maastricht. De maatregel was, volgens LVO, nodig om de leerlingkrimp op te vangen en omdat leerlingen uit de regio kiezen voor scholen in België. De medewerkers werden volgens het last in, first out-principe aangewezen. Dat houdt in dat de leraren en ondersteuners die er als laatste bij zijn gekomen, komend schooljaar als eerste aan de slag moeten op een andere LVO-school.

Protest

Bij de middelbare school Porta Mosana ging het om 45 leraren die buiten Maastricht moeten werken. Zowel ouders als leerlingen kwamen hiertegen in verzet met onder meer een petitie en ze zochten media-aandacht. Ook op andere scholen waar relatief veel jonge docenten werken met een korter dienstverband, zoals het Terra Nigra en Bonnefanten College zouden veel leraren weg moeten. Dat het soms voor scholen zo slecht uitpakt, komt omdat de LVO-scholen in Maastricht als één cluster – één grote school – wordt gezien.

De scholengroep komt nu deels terug op het eerdere besluit. ‘We moeten terug in het aantal medewerkers, maar we willen ook zo min mogelijk schuiven met docenten’, laat de woordvoerder van LVO weten. ‘Als we kijken naar degenen die momenteel zijn aangewezen, leidt dit tot ongewenste effecten.’

Minder rigoureus

Het schoolbestuur pakt de verplaatsingen daarom minder rigoureus aan. Er blijven meer leraren op hun eigen school werken en de impact zal, volgens de woordvoerder, minder groot zijn in Maastricht. De school wil daarmee ’tijd kopen’ om samen met de bonden en medezeggenschapsraden te kijken hoe ze het probleem van leerlingkrimp dan wel oplossen. Zeker is dat de financiële situatie ook voor de Maastrichtse scholen gezond moet worden. In dagblad de Limburger zei directielid Guido Beckers: ‘We moeten kijken hoe we kunnen bezuinigen zonder dat de scholen die goed renderen daar de dupe van worden.’

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman was vandaag bij LVO voor overleg. “Het wordt op deze manier wel erg ingewikkeld en ondoorzichtig”, zegt hij. “De vraag is nog steeds hoe je de pijn gaat verdelen. Ik zie niet zo snel een andere oplossing voor het last in, first out-systeem. We wijzen onze leden erop dat zij vooral contact moeten opnemen met onze juridische dienst voor vragen.”

Meer nieuws