Ouders in verzet tegen vertrek van docenten uit Maastricht

Na de leerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht komen ook ouders in verzet tegen de overplaatsing van 45 docenten van de school. De ouders protesteren tegen het schoolbestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO): ze willen dat de overplaatsingen ongedaan worden gemaakt en pleiten voor een meer doordacht plan.

De ouders zijn verenigd in het platform ‘WijzijnPorta’ en hebben een eigen website met daarop een manifest. Via een petitie -die al ruim tweeduizend keer is ondertekend-, de media en de lokale politiek verzetten ze zich tegen de plannen van LVO om in totaal 125 docenten en tien voltijdbanen van ondersteuners uit Maastricht over te plaatsen naar andere LVO-scholen in de regio vanwege krimp. De docenten en ondersteuners die naar een andere school moeten, hoorden dit vlak voor de meivakantie. Dit ging op basis van het principe last-in, first out.

De plannen van LVO gaan ‘te snel en te drastisch’ en zijn een ‘acute bedreiging voor de onderwijskwaliteit’, zo schrijven de ouders in hun statement. Het Porta Mosana College krijgt een forse klap als gevolg van de algehele financiële malaise in het Maastrichtse onderwijs. ‘Men schuift met docenten tussen scholen en ze worden verblind door het last in, first out principe zonder over de consequenties na te denken.’

‘Men schuift met docenten tussen scholen en ze worden verblind door het last in, first out-principe zonder over de consequenties na te denken.’

Vandaag bericht ook dagblad De Limburger dat het protest aanzwelt. Ouders en leerlingen van het Porta Mosana College vormden gisteren een menselijke ketting rondom het stadhuis om hun protest kenbaar te maken. Op het Bonnefanten College, een andere LVO-school, is er ook protest.  Leerlingen zijn daar de facebookpagina ‘Het Bonnefanten College loopt leeg’ begonnen om aandacht te vragen voor de 21 docenten van hun school die naar een andere locatie moeten vertrekken. De leerlingen hielden gisteren ook een bijeenkomst in de schoolaula om de docenten die weg moeten te bedanken. ‘Voor iedere leerlingen heeft dit gevolgen’, schrijven de leerlingen. Vooral omdat veel docenten goede banden opgebouwd hebben met de leerlingen.

Eerder zei Jeffreye Vossen, lid van de centrale directie van LVO, dat er onder het onderwijspersoneel opluchting, berusting en teleurstelling heerst. Vossen zei in dat bericht ook al dat de maatregelen nodig zijn omdat er krimp is en omdat mensen uit de regio kiezen voor andere scholen, bijvoorbeeld in België. Ook hebben de scholen in Maastricht de afgelopen jaren hun personeelsbestand niet goed laten meebewegen met het teruglopende leerlingaantal. ‘We kunnen niet anders dan dit rechttrekken’, aldus Vossen.

Meer nieuws