Vorig jaar groeide het gezamenlijke eigen vermogen van primair en voortgezet onderwijs van 240 naar 260 miljoen euro.
Vorig jaar groeide het gezamenlijke eigen vermogen van primair en voortgezet onderwijs van 240 naar 260 miljoen euro.

Beeld: Pixabay

Samenwerkingsverbanden zien reserves verder groeien

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs zagen hun reserves vorig jaar opnieuw toenemen. In 2018 bleef er 19,5 miljoen euro over onder de streep. Het gezamenlijke eigen vermogen groeide van 240 naar 260 miljoen euro.

Van de 152 samenwerkingsverbanden noteerde bijna twee derde (97 organisaties) een overschot, oplopend tot 1,5 miljoen euro. 51 samenwerkingsverbanden schreven rode cijfers, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die het Onderwijsblad analyseerde.

Ten opzichte van 2017, toen er 32 miljoen euro overbleef, waren er vorig jaar iets meer samenwerkingsverbanden die een verlies boekten en hun reserves aanspraken. Tegelijkertijd beschikt het overgrote deel van de organisaties over een meer dan royale solvabiliteit, een indicator voor de vermogenspositie van instellingen.

De afgelopen vier boekjaren sinds de invoering van passend onderwijs hielden samenwerkingsverbanden samen steeds geld over, opgeteld ruim 182 miljoen euro. Het jaarlijkse exploitatieoverschot nam weliswaar af, maar dat neemt niet weg dat de reserves onafgebroken groeiden. 44 van de 152 samenwerkingsverbanden hielden sinds 2015 élk jaar geld over.

Met de invoering van passend onderwijs in de zomer van 2014 zijn regionale samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de verdeling van de ondersteuningsbudgetten voor zorgleerlingen. Vorig jaar was daar ruim 2 miljard euro aan overheidsgeld mee gemoeid. Een groot deel wordt direct doorgesluisd naar schoolbesturen, deels door uitvoeringsorganisatie DUO en deels door de samenwerkingsverbanden zelf.

Exploitatieresultaat 2018* Aantal swv’s met overschot Aantal swv’s met tekort Totaal resultaat
PO (n=76) 47 27 €6.414.270
VO (n=76) 50 24 €13.051.520
Totaal 97 51 €19.465.790

* Vier van de 152 samenwerkingsverbanden kwamen op nul uit, ze zijn niet opgenomen in deze tabel.

In de Haagse politiek zijn de reserves van samenwerkingsverbanden al geruime tijd een bron van ergernis. Minister Arie Slob en de Tweede Kamer willen de buffers terugdringen, zodat er meer geld ingezet wordt voor ondersteuning van zorgleerlingen. De Onderwijsinspectie doet momenteel onderzoek en zal daarover later dit jaar rapporteren.

Meer nieuws