Beeld: Pixabay

Samenwerkingsverbanden houden 32 miljoen euro over

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben in 2017 bijna 32 miljoen euro overgehouden. Ze zagen hun eigen vermogen met zestien procent toenemen naar 238 miljoen euro, blijkt uit cijfers die DUO heeft gepubliceerd.

Ruim tweederde van de 152 samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs noteerde vorig jaar een plus, variërend van amper tweeënhalf duizend tot ruim 2,2 miljoen euro.

Samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs hadden vaker een overschot. In het vo bleef ruim 21,4 miljoen liggen, in het po 10,4 miljoen euro. Samen zagen de 152 organisaties hun banksaldo verder oplopen. De liquide middelen stegen van 250 miljoen naar 281 miljoen euro.

Relatief zijn samenwerkingsverbanden nauwelijks rijker geworden. Het aandeel van het eigen vermogen op het balanstotaal schommelt rond de 76 procent, net als het jaar ervoor. Dat komt doordat er acht miljoen euro meer aan kortlopende schulden op de balans staan, zoals verplichtingen aan schoolbesturen.

Vorig jaar is de financiële verantwoording voor samenwerkingsverbanden op een belangrijk punt aangepast. De instellingen tellen bij hun inkomsten nu ook de middelen die ze direct doorsluizen naar schoolbesturen en het geld dat DUO rechtstreeks aan de schoolbesturen overmaakt. In 2016 stond er nog 340 miljoen in de boeken als inkomsten, in 2017 was dat ruim twee miljard. Het relatieve exploitatieresultaat is daardoor veel kleiner geworden en komt uit op zo’n 1,5 procent.

Tegelijkertijd is er opnieuw meer geld overgebleven dan samenwerkingsverbanden zelf hadden verwacht. Ze begrootten een overschot van 4 miljoen euro, zo bleek eind vorig jaar uit de Financiële staat van het Onderwijs. Daarin keek de Onderwijsinspectie naar de prognoses die de organisaties zelf hadden opgesteld.

Sinds de start van passend onderwijs in 2014 houden samenwerkingsverbanden elk jaar geld over. In 2015 bedroeg het 83 miljoen en in 2016 een kleine 49 miljoen euro. Het eigen vermogen liep op van 157 miljoen begin 2016 naar 238 miljoen eind vorig jaar.

 

Exploitatieresultaat 2017* Swv’s met overschot Swv’s met tekort Totaal resultaat
PO (n=77) 47 29 €10.417.130
VO (n=75) 59 15 €21.361.984
Totaal 106 44 €31.779.114

* Twee van de 152 samenwerkingsverbanden kwamen op nul uit, ze zijn niet opgenomen in deze tabel.

Meer nieuws