Samenwerkingsverbanden in het primair passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden in het primair passend onderwijs

Beeld: het Onderwijsblad

Reserves passend onderwijs groeiden door het hele land

Door het hele land groeiden de reserves van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs vorig jaar. Driekwart van de swv's die de komende jaren hun budget zien groeien, hield in 2016 geld over onder de streep.

Dat blijkt uit cijfers van DUO die het Onderwijsblad analyseerde. Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat samenwerkingsverbanden (swv’s) vorig jaar samen een kleine vijftig miljoen euro toevoegden aan hun reserves. Het opgetelde eigen vermogen is met 31 procent gegroeid naar 206 miljoen euro.

Door een landelijke herverdeling van het ondersteuningsbudget voor zorgleerlingen, krijgen 78 van de 152 samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs er geld bij. De andere 74 swv’s moeten budget inleveren. Deze verevening wordt in 2020 voltooid.

Exploitatieresultaat 2016: percentages swv’s met overschot of tekort

Positieve verevening Negatieve verevening
PO 76% +11,7 mln 67% +18,7 mln
24% -2,6 mln 31% -2,3 mln
2% 0
VO 72% +13,8 mln 66% +14 mln
28% -3 mln 28% -1,6 mln
6% 0

Bron: DUO; bewerking het Onderwijsblad

Een directe relatie tussen de verevening en de overschotten in 2016 laten de cijfers niet zien. Samenwerkingsverbanden met een positieve verevening hadden relatief vaker een plus onder de streep. Maar ze hielden samen wel iets minder over dan swv’s met een negatieve verevening, met name in het primair onderwijs.

(De tekst gaat verder onder de kaartjes.)

Primair onderwijs

Primair onderwijs: solvabiliteit (inclusief voorzieningen) 2016:

Verevening samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs

Swv's Primair Onderwijs: ontwikkeling solvabiliteit2 in 2016


Direct hierboven: het rood/groene kaartje illustreert de verevening in het primair onderwijs. Groene swv’s gaan erop vooruit, rode swv’s moeten inleveren. Het blauw/gele kaartje visualiseert de ontwikkeling van het vermogen (inclusief voorzieningen) in 2016. Blauw is afname, geel is toename.

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs: solvabiliteit (inclusief voorzieningen) 2016:

Verevening swv's voortgezet onderwijs

Direct hierboven: het rood/groene kaartje illustreert de verevening in het voortgezet onderwijs. Groene swv’s gaan erop vooruit, rode swv’s moeten inleveren. Het blauw/gele kaartje visualiseert de ontwikkeling van het vermogen (inclusief voorzieningen) in 2016. Blauw is afname, geel is toename.

Verhaal

GroenLinks heeft Kamervragen gesteld over de groeiende reserves.

https://twitter.com/Lisawesterveld/status/937309100391747585

Het verhaal achter de cijfers is van belang, schreef minister Arie Slob eind vorige week in een beleidsreactie op het financiële jaarbeeld in het onderwijs aan de Tweede Kamer. In zijn brief toont Slob begrip voor motieven waarom swv’s geld zouden kunnen opsparen.

‘Zo zijn er samenwerkingsverbanden met een negatieve verevening en een positief resultaat, die aangeven dit te doen om de stapsgewijze verlaging van het budget op te vangen. Daar tegenover staan samenwerkingsverbanden met een positieve verevening waar het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs toeneemt, die aangeven te sparen om dat ook komende jaren te kunnen blijven betalen.’

Uit voorlopige leerlingcijfers kwam onlangs naar voren dat het speciaal onderwijs dit jaar voor het eerst sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 groeit. Het voortgezet speciaal onderwijs neemt licht af.

Meer nieuws