Volgens DUO-cijfers is het so dit jaar - voor het eerst sinds de invoering van passend onderwijs - met 672 leerlingen (ruim twee procent) gegroeid.
Volgens DUO-cijfers is het so dit jaar - voor het eerst sinds de invoering van passend onderwijs - met 672 leerlingen (ruim twee procent) gegroeid.

Bron: Pixabay

So groeit, vso krimpt

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) stijgt, en daalt in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het totale (v)so groeit, maar minder hard dan eerder deze week werd gemeld.

Dat blijkt uit een voorlopige leerlingtelling per 1 oktober, die DUO op verzoek van het Onderwijsblad heeft uitgesplitst. Volgens deze cijfers is het so dit jaar – voor het eerst sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 – met 672 leerlingen (ruim twee procent) gegroeid. Het vso krimpt juist met 306 leerlingen (0,8 procent). Te zien is wel dat deze daling ten opzichte van voorgaande jaren afvlakt.

Ontwikkeling aantal leerlingen so en vso

  So % tov jaar ervoor Vso % tov jaar ervoor Totaal % tov jaar ervoor
2017* 29.810 +2,3% 37.611  -0,8% 67.421  +0,5%
2016 29.138 -1,7% 37.917 -1,6%  67.055  -1,7%
2015 29.655 -4,7% 38.550 -3,3%  68.205 -3,9% 
2014 31.105   39.884   70.989  

*Voorlopige cijfers. Bron: DUO, Onderwijs in Cijfers

In totaal zijn scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs met 366 leerlingen gegroeid naar 67.421 leerlingen. Dat is een toename van een half procent.

Afgelopen maandag berichtte het Algemeen Dagblad over een toename op speciale scholen van 800 leerlingen. Daarin blijken ten onrechte meer dan 400 niet-bekostigde leerlingen meegeteld, die niet in de cijfers over 2016 zaten.

Meer nieuws