Het protocol over de scholenopening en de praktische uitvoering daarvan is gereed.
Het protocol over de scholenopening en de praktische uitvoering daarvan is gereed. "We proberen met dit protocol voor iedereen een werkbare oplossing te bieden.”

Beeld: pixabay

Protocol opstart onderwijs: hele dagen naar school

Bij de opstart van het basisonderwijs, vanaf 11 mei, is het uitgangspunt dat leerlingen hele dagen naar school gaan. Dat heeft het kabinet beslist. Binnen die randvoorwaarde krijgen leerlingen de helft van hun onderwijstijd les op school. De rest van de tijd werken ze thuis, bijvoorbeeld met thuiswerkopdrachten. De bonden en de PO-Raad hebben deze randvoorwaarden uitgewerkt in een protocol. “Het was een heel moeilijke afweging”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers.

Het kabinet besliste deze week dat het basisonderwijs op 11 mei weer open gaat. Daarbij volgen individuele leerlingen de helft van de onderwijstijd op school. Binnen die beperking gaan leerlingen wel hele dagen naar school. Het is dus niet de bedoeling dat de ene helft van de leerlingen in de ochtend les krijgt, en de andere helft in de middag. Dit om het aantal vervoersbewegingen van leerlingen en ouders op één dag – en dus de kans op besmetting – zoveel mogelijk te voorkomen.

Scholen dienen de uitgangspunten van het kabinet te gebruiken bij de inrichting van het onderwijs, maar zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hun keuzes en mogen ervan afwijken.

‘Er zijn AOb-leden die de scholen gelijk helemaal willen opengooien, en leden die ze juist dicht willen houden’

In een protocol (klik hier voor speciaal (basis)onderwijs) is vastgelegd dat de school de adviezen en richtlijnen van het RIVM toepast. Bij klachten als verkoudheid, hoesten of erger blijven leerlingen en personeelsleden thuis. Personeelsleden met corona- gerelateerde klachten komen niet naar school en worden getest zoals nu ook met zorgmedewerkers gebeurt. Ouders blijven buiten de school en ook buiten het schoolplein.

Vrijgesteld

Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school. Dit laatste wordt bepaald in een overleg tussen de medewerker en de werkgever. Ook personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen, in overleg met de werkgever, worden vrijgesteld van werk op school.

Afspraken

Onderwijspersoneel dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of er tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.

“In de huidige crisis zijn er, nog steeds, meer vragen dan antwoorden”, zegt AOb-bestuurder Evers. “Bij het protocol zijn dan ook veel keuzes gemaakt. Dat hebben we, net als alle andere betrokken organisaties, gedaan naar beste kunnen en met de kennis van nu.”

‘Bij het protocol zijn veel keuzes gemaakt. Dat hebben we, net als alle andere betrokken organisaties, gedaan naar beste kunnen en met de kennis van nu’

Afweging

Het was een heel moeilijke afweging, zegt Evers: “Er zijn AOb-leden die de scholen gelijk weer helemaal willen opengooien, en leden die ze juist dicht willen houden. En een grote groep daar tussenin. We proberen met dit protocol voor iedereen een werkbare oplossing te bieden.”

Medezeggenschapsraad

Onderwijspersoneel wordt niet aan het onmogelijke gehouden, benadrukt de AOb-bestuurder. En scholen kunnen zelf invulling geven aan het protocol en het toespitsen op de eigen situatie. “Dit doet het schoolteam samen, dus in overleg tussen bestuur, schoolleiding, leraren en ondersteuners, en in samenspraak met de medezeggenschapsraad.” De rol van de medezeggenschapsraad wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Download het protocol voor het reguliere onderwijs met alle details via deze link. Het protocol voor het speciaal onderwijs vind je hier. Bekijk ook onze veelgestelde vragen over de scholenopening. 

Meer nieuws