Premier Mark Rutte: “Per school is maatwerk nodig en instemming van de medezeggenschapsraden.”
Premier Mark Rutte: “Per school is maatwerk nodig en instemming van de medezeggenschapsraden.”

Beeld: Persconferentie/Rijksoverheid

Kabinet: ‘Basisscholen kunnen met halve klassen open’

Basisscholen mogen vanaf 11 mei de deuren openen. Vanaf die dag kunnen scholen met halve groepen van start. Het speciaal onderwijs mag helemaal open en middelbare scholen volgen op 1 juni. “Als jij gezondheidsproblemen hebt of als je partner die heeft, dan moet je niet worden gedwongen om voor de klas te staan”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

Premier Mark Rutte gaf vanavond in zijn persconferentie antwoord op de prangende vraag: kan het onderwijs weer beginnen. Het antwoord is: deels en alleen de basisscholen en het speciaal onderwijs en pas later de middelbare scholen als ze de 1,5 meter op de scholen goed kunnen realiseren.

Maatwerk

Het zijn ‘duivelse dilemma’s’, volgens Rutte die toegaf dat hij de afgelopen dagen worstelde met het besluit om maatregelen te versoepelen. Toch neemt hij het advies van de deskundigen voor het onderwijs over, óók om het thuiswerkende ouders makkelijker te maken. Basisscholen mogen vanaf 11 mei met halve klassen starten. “Kinderen zullen de helft van de tijd les krijgen, zodat eerst de ene helft van de leerlingen les krijgt en de andere dag de andere helft”, aldus de minister-president. “Per school is maatwerk nodig en instemming van de medezeggenschapsraden”, aldus Rutte.

Gezondheidsklachten

Onderwijspersoneel met gezondheidsklachten hoeft niet voor de groep te staan. “We snappen de zorgen en willen hieraan tegemoet komen”, zegt de minister-president. Daarnaast is een cruciale voorwaarde dat het onderwijspersoneel, net als zorgmedewerkers, testmogelijkheden krijgt. Het speciaal onderwijs mag wel helemaal open, net als de kinderopvang. Rutte houdt daarnaast de resultaten uit Scandinavië in de gaten en hoopt dat de stap naar volledige opening basisscholen mogelijk is.

‘De onderwijsprofessionals weten zelf wat het beste werkt’

AOb-voorzitter Eugenie Stolk vindt het belangrijk dat onderwijspersoneel dat onzeker is over het lesgeven niet onder druk gezet kan worden. “Als je zelf gezondheidsproblemen hebt of je partner heeft dat, dan moet je niet worden gedwongen om voor de klas te staan”, vindt Stolk. De AOb zal goed in de gaten houden hoe alles verloopt in het basisonderwijs en wat dit betekent voor het voortgezet onderwijs. “Pas als dat goed gaat, kan er sprake zijn van een volgende stap.”

Kleine stapjes

Het gaat om kleine stapjes, reageert de AOb-voorzitter. “Veel bevoegdheden liggen bij de scholen over het voorzichtig opstarten van de lessen in het primair onderwijs. De onderwijsprofessionals weten zelf wat het beste werkt.” Ze hoopt wel dat het nog niet afgeronde RIVM-onderzoek over infecties bij kinderen openbaar wordt gemaakt voordat de scholen openen. “De Onderwijsminister heeft steeds gezegd dat dit onderzoek er moest zijn voordat er een beslissing zou worden genomen.”

Advies

Toch besluit Rutte nu om de scholen deels te openen. Het Outbreak Management Team (OMT), dat bestaat uit wetenschappers en het kabinet zwaarwegende adviezen geeft over de te maken beleidskeuzes, noemde het (deels) openen van de basisscholen, het speciaal onderwijs en de kinderopvang een ‘beheersbaar risico’ voor de volksgezondheid.

Mild

Het OMT liet het kabinet ook weten dat het onderzoek onder kinderen nog niet is afgerond, maar dat wel de eerste resultaten er zijn. Die laten zien dat een infectie bij kinderen milder verloopt en dat zij minder vaak dan volwassen in het ziekenhuis terechtkomen. De wetenschappers verwachten wel meer verspreiding van het virus, maar dat zal niet leiden tot extra zorg of veel meer ziekenhuisopnames. Ook Jaap van Dissel van het RIVM somde tijdens de persconferentie de onderzoeken op waaruit blijkt dat kinderen meer milde ziektebeelden hebben en minder worden getroffen. “De leden van het OMT vonden het op grond van de onderzoeken een verantwoorde en goede maatregel om dit te adviseren aan het kabinet.”

Overige onderwijssectoren

De overige onderwijssectoren, zoals het mbo, de hogescholen de universiteiten, zullen voorlopig nog online lessen moeten blijven aanbieden. Over deze sectoren is niets gezegd en in het OMT-advies staat dat het nog een te groot risico is om deze instellingen ook weer te openen. “De spagaat is dat elke versoepeling nog meer discipline en geduld vraagt van iedereen. Houd vol! Doe het voor elkaar en help elkaar. Dat is de enige manier”, aldus Rutte.

Sinds 16 maart zijn de scholen gesloten in Nederland en die maatregel werd door Rutte eind maart verlengd tot de meivakantie om het coronavirus in te dammen.

Wij hebben de veelgestelde vragen geüpdatet aan het laatste nieuws. Bekijk die vragen via deze link.

Meer nieuws